#59 – Opiskelijana ja mentorina OP Software Academyssa

Tänään OP Tech Podcastissa keskustellaan OP Software Academysta. Jaksossa 59 Toni Kopra saa vieraakseen Joonas Viljakaisen, joka toimii Developer ja Chapter Lead -roolissa API-hallinnan tiimissä sekä API-oppimistornin mentorina Software Academyssa.

Tässä jaksossa Toni ja Joonas keskustelevat muun muassa siitä,

  • miten akatemian oppimistornit ovat rakennettu,
  • millaista on toimia mentorina OP Software Academyssa ja
  • miten Toni ja Joonas näkevät OP Software Academyn tulevaisuuden.

Katso tästä, mitä edellinen jakso käsitteli >>

Mikä OP Software Academy on?

Alkuun lyhyt kertaus niille kuulijoille, jotka eivät tunne OP Software Academya. OP Software Academy on osaamisen kehittämisen viitekehys, joka tarjoaa oppimismahdollisuuksia systemaattisen oman osaamisen kehittämiseen OP:laisille. OP Software Academy koostuu kuudesta eri aihealueesta, joita kutsutaan oppimistorneiksi. Tällä hetkellä akatemia tarjoaa oppimismahdollisuuksia Cloud, APIs & Integrations, Mobile, Data, DevOps ja Security -oppimistorneina.

Kuuntele aikaisempi jakso OP Software Academysta >> 

Opiskelu OP Software Academyssa

Millaista opiskelu OP Software Academyssa oikein on? Sen tietää Joonas, joka on ollut akatemian alkuajoista lähtien vahvasti mukana akatemiassa niin opiskelijana, mentorina kuin toiminnan kehittäjänäkin. Oppimispuolelta Joonas on aikaisemmin laajentanut omaa osaamistaan Mobile- ja Cloud-puolilta ja tänä vuonna Security-puolelta.

Joonas kuvaa oppimistornin koostuvan esimerkiksi verkkokurssista tai OP:n materiaaleista kootusta paketista, jota tornin opiskelijat käyvät itsenäisesti läpi ja keskustelevat materiaaleista mentoreiden opastuksella.

"Itsenäisen materiaalien läpikäynnin ohella järjestetään tapaamisia viikoittain tai kuukausittain, joissa tullaan yhteen muiden opiskelijoiden ja kanssa. Yhdessä mentoreiden opastuksella pohditaan, mitä nämä asiat tarkoittavat meille; mitä ne tarkoittavat yleisesti, mitä ne tarkoittavat OP:n näkökulmasta ja miten näitä on OP:lla sovellettu."

Akatemian opinnoissa Joonaksen yllättivät kurssien tarkasti mietityt oppimistavoitteet sekä käytännönläheinen lähestyminen kursseilla opittaviin asioihin.

"Opinnot ovat hyvin käytännönläheisiä, vaikka verrattuna yliopisto-opiskeluun, jossa voidaan käydä samantyyppisiä asioita läpi, mutta yleensä sivuten tai jossain laajemmassa kontekstissa eikä välttämättä käytäntöön soveltaen, toisin kuin OP Software Academyssa."

Joonaksen mukaan akatemian opintojen hyöty tulee laadukkaista materiaaleista, käytännönläheisyydestä ja hyvistä osaajista mentoritoiminnassa.

Mentorina toimiminen akatemiassa

Millaista sitten on mentoritoiminta akatemiassa ja mitä se vaatii mentorilta? Joonas toimii mentorina API-oppimistornissa, joka koostuu itseopiskeltavista e-kirjoista ja videoista sekä yhteisistä tapaamisista API-asiantuntijoiden kanssa. API-tornissa Joonaksen vastuulla on API-suunnittelu, API-dokumentaatio ja kehittäjäkokemus.

Mentorin roolissa Joonas on vastuussa kurssimateriaaleista sekä opiskelijoiden ja asiantuntijoiden tapaamisten kokoon kutsumisista. Kokoontumisissa opiskelijat käyvät asiantuntijoiden kanssa läpi opittuja asioita ja pohtivat, miten niitä sovelletaan OP-kontekstissa. Joonas pitää oppimisen kannalta tärkeänä, että opiskelijat pääsevät käytännössä tekemään pieniä tehtäviä ja soveltamaan API-oppeja. 

Joonas on kokenut mentorina olon palkitsevaksi ja myös itselleen kehittäväksi. Parhaimmillaan mentoritoiminta on tarjonnut mahdollisuuksia kehittää myös omaa osaamistaan. Asioiden opettaminen muille on vaatinut myös Joonakselta oman ymmärryksensä jäsentämistä sekä selkeää viestintää, jotta asiat saisi käytyä läpi mahdollisimman napakasti ja ymmärrettävästi.”

Akatemian kehittyminen ja mentoritoiminnan tulevaisuudessa

Akatemialla on tällä hetkellä laaja valikoima kursseja ja opintopolkuja, joilla voi laajentaa omaa osaamistaan. Mutta mihin suuntaan akatemia kehittyy tulevaisuudessa?                 

Joonas näkee, että tulevaisuudessa akatemia kehittyy yhä paremmaksi mahdollisuudeksi kehittää omaa syväosaamistaan OP:lla sekä rakentaa yhdessä oppimisen ja kehittämisen kulttuuria.

Kuuntele Tonin ja Joonaksen keskustelu kokonaisuudessaan Spotifysta >>

Jakson sisältö

  • Millaista on opiskelu OP Software Academyssa
  • Millaista on toimia mentorina akatemiassa
  • Miten mentorina voi kehittää omaa osaamistaan
  • Mitkä ovat akatemian hyödyt oppijalle

Lue myös 70-20-10 -ajattelumallista, joka takaa työajan käytön myös opiskelulle >> 

Jakson kesto: 24:49

Jatketaan keskustelua sosiaalisessa mediassa! Verkostoidu Tonin ja Joonaksen kanssa.

Twitterissä @tonikopra

LinkedInissä: Toni Kopra & Joonas Viljakainen 

Joonakseen voit olla yhteydessä myös sähköpostitse joonas.viljakainen (a) op.fi