#51 – Monimuotoisuus ei synny itsestään

OP Tech Podcastin jaksoon 51 Toni Kopran vieraaksi saapuu OP:n vastuullisuuspäällikkö Satu Kuoppamäki, joka koordinoi vastuullisuuteen liittyviä asioita meillä OP:lla.

Tänään Satu ja Toni keskustelevat monimuotoisuudesta ja muun muassa siitä,

  • miksi OP:n kaltaisen toimijan kannattaa edistää monimuotoisuutta,
  • miten monimuotoisuutta voi konkreettisesti edistää ja
  • millaisia tiedostamattomia ennakkoluuloja meillä kaikilla on.

Katso tästä, mitä edellinen jakso käsitteli >>

Miksi OP:n kaltaisen toimijan kannattaa edistää monimuotoisuutta?

Monimuotoisuudella tarkoitetaan erilaisia ominaisuuksia ihmisessä. Kyse on paljon laajemmista tekijöistä kuin vain sukupuolesta, iästä tai kansallisuudesta – monimuotoisuutta ovat myös erilaiset tavat tehdä työtä, kiinnostuksen kohteet, persoonallisuus, historia, harrastukset ja vaikkapa perhemuoto.

Miksi meidän OP:lla kannattaa edistää monimuotoisuutta? Siihen Satulla on oivalluksia herättävä vastakysymys: ”Mitä jos OP:n tech-hankkeissa käytettäisiin testauksessa vain yhtä laitetta tai selainta ja ajateltaisiin, että näin on hyvä?”

Tausta-ajatuksena nimittäin on, että työntekijämme tai asiakkaamme eivät ole vain yhdestä puusta veistettyjä. Meidän täytyy huomioida, että esimerkiksi diginatiivit ja perinteisempiä asiointikanavia suosivat asiakkaat saavat itselleen sopivinta palvelua.

“Tehtävänämme on palvella myös heitä, joilla on esteitä palveluidemme käyttämisessä ja järjestää asiat niin, että esimerkiksi liikuntavammainen voi asioida pankkiautomaatilla tai näkövammainen käyttää pankkipalveluitamme”, Satu sanoo.

Kuuntele myös OP Tech Podcastin jakso 8 digitaalisesta esteettömyydestä >>

Monimuotoisuuden edistäminen vaatii tietoista kuuntelua ja oman ajattelun vinoumien tunnistamista

Ensimmäinen askel monimuotoisuuden lisäämisessä on kuunnella ympäristöä ja tunnistaa niitä tilanteita, joissa monimuotoisuus ei vielä toteudu täydellisesti. Esimerkiksi pankkivirkailija voi tietoisesti pyrkiä eroon perusolettamuksista vaikkapa asiakkaiden puhuttelussa.

“Sen sijaan, että pyydettäisiin asiakasta ottamaan vaimonsa mukaan lainaneuvotteluun, pyydetään puoliso mukaan”, Satu havainnollistaa.

Toiseksi esimerkiksi Satu nostaa esimerkiksi palkkaamistilanteen tech-tiimiin, jossa on 30 miesoletettua, joilla on samanlaiset kiinnostuksen kohteet, harrastukset ja koulutustaustat. Vähitellen on alkanut muodostua tiedostamaton käsitys, että sopivin henkilö avoimeen tehtävään olisi henkilö, joka olisi mahdollisimman samankaltainen kuin muu tiimi. Silloin palkkaavalta esihenkilöltä vaaditaan ammattitaitoa tiedostaa vinoumia ajattelussa.

“Meillä kaikilla on tiedostamattomia ennakkoluuloja, vaikka ajattelisimme olevamme suvaitsevaisia ja ymmärtävämme muita. Omien päätösten kyseenalaistaminen on rikkautta, Satu huomauttaa.

Nyt meillä OP:lla onkin alettu muodostaa monialaisia tiimejä, joihin pyritään tietoisesti kiinnittämään monella eri taustalla olevia henkilöitä. Myös nimityksissä johtotehtäviin tavoitellaan tietoisesti moninaisempaa sukupuolijakaumaa. Kun tiimiin saadaan eri tyyppisiä osaajia, monipuolisempia ajatuksia nousee esiin kuin itsestään.

Kuuntele Satun ja Tonin keskustelu kokonaisuudessaan Spotifysta >>

Jakson sisältö

  • Miksi vastuullisuus ja monimuotoisuus ovat tärkeitä finanssialalla?
  • Mitä tapahtuisi, jos OP:lla ei huomioitaisi monimuotoisuutta?
  • Miten monimuotoisuutta OP:lla edistetään konkreettisesti?
  • Tiedostamattomat ennakkoluulot

Jakson kesto: 21:35 min

Jatketaan keskustelua sosiaalisessa mediassa! Verkostoidu Satun ja Tonin kanssa

Twitterissä: @tonikopra ja @Satu_Ku

LinkedInissä: Satu Kuoppamäki ja Toni Kopra

Satuun voit olla yhteydessä myös sähköpostitse satu.kuoppamaki ( a ) op.fi.