#17 – OP Ryhmän sisäinen ja ulkoinen innovaatiotoiminta

OP Tech -podcastin 2. tuotantokausi alkaa!

OP Tech Podcastin 17. jaksossa Head of OP Lab Kristian Luoma sekä Innovation Leadinä työskentelevä Sami Karhunen keskustelevat OP Ryhmän innovaatiotoiminnasta.

”Innovaatiot ovat keksintöjä, joilla ratkaistaan ongelmia. Yleisessä ongelmanratkaisuprosessissa ihmisellä on jokin ongelma, jossa jonkin asian tekeminen on mahdotonta, vaikeaa tai kovin työlästä. Innovaatioita ohjaavat osittain ihmisten laiskuus ja toisaalta taas ihmisten halu tehdä asioita”, Sami avaa.

Tässä jaksossa Kristian ja Sami keskustelevat muun muassa siitä,

  • mistä parhaat ideat löytyvät ja mistä hyvän idean tunnistaa,
  • miten OP:n sisäinen ja ulkoinen innovaatiotoiminta on organisoitu ja
  • mitkä ovat tulevaisuuden kolme johtavaa trendiä.

Katso tästä, mitä edellinen jakso käsitteli >> 

Miten OP Ryhmän sisäinen ja ulkoinen innovaatiotoiminta on organisoitu?

”OP:n ketterä organisaatiomalli on selkeyttänyt sekä tuotteiden että palveluiden omistajuutta, helpottanut palveluiden kehittämistä ja kehittämisen suunnittelua sekä samalla parantanut tiimityömallejamme. Ketterät toimintatavat edistävät valtavasti evoluutionomaista ja tuotehallintatyyppistä kehittämistä”, Sami kertoo.

”Meillä on sisäsesti avoin Hoksaamo-toiminto, jossa jokainen OP:lainen voi tuoda oman ideansa esille mihin tahansa liiketoimintaan tai palveluun liittyen. Jokainen idea käsitellään ja kerran vuodessa palkitsemme laajasti eri kategorioissa OP:laisten hyviä ideoita.”

Ulkoisia innovaatioita ohjaa OP Lab -tukifunktio, joka tuottaa liiketoiminnalle arvioita ja ennustuksia siitä, millaisia vaikutuksia ala kohtaa 3-5 vuoden päästä. ”Me tutkimme esimerkiksi trendeissä kiinni olevia toimijoita, kuten startupeja, jotka perustavat olemassaolonsa siihen, että syntyy uusi ongelma tai olemassa oleva ongelma voidaan ratkaista uudella tavalla”, Sami sanoo.

”Teemme todella paljon yhteistyötä startupien, sisartukifunktioidemme sekä liiketoiminnan kanssa. Pyrimme tuottamaan heille laajennettua näkemystä siitä, mitä maailmassa tapahtuu myös finanssialan ulkopuolella eri puolilla maailmaa.”

Kolme johtavaa tulevaisuuden trendiä

”Yksi iso muutos on palvelualustojen vahvistuminen. Alamme asua älykodeissa, jolloin olemme suoraan sisällä esimerkiksi Amazonin tai Googlen palveluissa. Meidän ei enää tarvitse tunnistautua palveluun, syöttää tietoja tai maksaa asioita erikseen, sillä olemme suoraan ekosysteemin sisällä silloin, kun meillä on korvanapit korvilla, puhelin taskussa tai istumme sohvalla televisio auki. Kaikki kodin viihde-elektroniikka, laitteet ja liikkumisvälineet tulevat sisältämään yhteyden ekosysteemeihin”, Sami kertoo ja jatkaa:

”Alustatalous poistaa palveluihin kirjautumisen sekä käyttämisen kitkatekijöitä ja varmistaa näin miellyttävän asioinnin. Tärkeää on se, miten voimme auttaa asiakkaita käyttämään ekosysteemeitä omilla ehdoillaan ja turvallisesti.”

Toinen johtava trendi on datan ja tiedon määrän kasvu sekä tiedon vaikuttavuus. ”Tällainen trendi voi olla jopa uhaksi tasavertaisuudelle. Ihmisistä on kerätty koko ajan enemmän ja enemmän tietoa. Tämä vaikuttaa esimerkiksi siihen, mitä palveluita yksilö saa, mitä hänelle tarjotaan, minkälaisilla sopimusehdoilla missäkin tilanteessa. Vaikka tiedon määrä parantaa ja helpottaa ihmisten elämää, se voi samalla heikentää tasa-arvoa.”

”Kolmas trendi on vastuu ja velvollisuus tuottaa asiakkaalle sellaisia palveluita, joita hän todella tarvitsee. Kilpailu on kovaa eikä itseisarvona ole enää se, että palvelut tulevat samalta toimijalta. Asiakkaalle täytyy pystyä tuottamaan jatkuvasti arvoa, se on meidän velvollisuutemme”, Sami summaa.

Kuuntele Samin ja Kristianin keskustelu kokonaisuudessaan Spotifyssa >>

Jakson sisältö

  • Mitä innovaatiot ovat?
  • Mistä parhaat ideat löytyvät ja miten innovaatioajattelua voidaan kehittää?
  • OP:n sisäisen ja ulkoisen innovaatiotoiminnan organisointi
  • Kolme johtavaa tulevaisuuden trendiä
  • Mistä tunnistaa hyvän idean?

Jakson kesto: 16:56 min

Jatketaan keskustelua sosiaalisessa mediassa! Verkostoidu Kristianin ja Samin kanssa