Övrig rörelse

I de övriga funktionerna ingår ett brett urval av expertuppgifter inom marknadsföring och kommunikation, personaladministration, juridiska ärenden (inkl. inkasso och intressebevakning), ekonomiförvaltning, anskaffningar och administration.

Branschen sysselsätter över 600 människor. Vi är en grupp språkkunniga, suveräna innehållsexperter med förmåga att förnya oss och som lätt entusiasmeras. Vi anpassar oss snabbt till en föränderlig omvärld och vi skapar nätverk såväl inom som utanför OP.

Vi stödjer OPs strategi och för den vidare. Vi motiveras av kundens och affärsrörelsens behov samt genom att tillsammans skapa ingredienserna för framgång. Vi är experter från olika yrkeskårer och vi förenas av viljan att se och skapa nya möjligheter och av att inspirera andra omkring oss. Vi ser både nära och långt samt tar de nödvändiga stegen djärvt.

#varumärke #identitet #marknadsföring #flerkanalsmodel #HR #välbefinnandeiarbetet #anskaffningar #lag #jurist #ekonomi #nyaaffärsrörelser #strategiskplanering #ekonomi #analytiker #controller #centralbank

Övrig rörelse

#varumärke #identitet #marknadsföring #flerkanalsmodel #HR #välbefinnandeiarbetet #anskaffningar #lag #jurist #ekonomi #nyaaffärsrörelser #strategiskplanering #ekonomi #analytiker #controller #centralbank

I de övriga funktionerna ingår ett brett urval av expertuppgifter inom marknadsföring och kommunikation, personaladministration, juridiska ärenden (inkl. inkasso och intressebevakning), ekonomiförvaltning, anskaffningar och administration.

Branschen sysselsätter över 600 människor. Vi är en grupp språkkunniga, suveräna innehållsexperter med förmåga att förnya oss och som lätt entusiasmeras. Vi anpassar oss snabbt till en föränderlig omvärld och vi skapar nätverk såväl inom som utanför OP.

Vi stödjer OPs strategi och för den vidare. Vi motiveras av kundens och affärsrörelsens behov samt genom att tillsammans skapa ingredienserna för framgång. Vi är experter från olika yrkeskårer och vi förenas av viljan att se och skapa nya möjligheter och av att inspirera andra omkring oss. Vi ser både nära och långt samt tar de nödvändiga stegen djärvt.

Spara kategori som RSS-kanal
Sökresultat för "". Sida 1 av 1, resultat 1 till 10
Titel Inrättning Placering Avdelning
Återställ
Assistenttiharjoittelija
Assistenttiharjoittelija Helsinki, FI 18 Uusimaa
18 Uusimaa Helsinki, FI Hallinto- ja assistenttitoiminnot
Sääntelyasiantuntija
Sääntelyasiantuntija Helsinki, FI 18 Uusimaa
18 Uusimaa Helsinki, FI Talous
Sourcing lead
Sourcing lead Helsinki, FI 18 Uusimaa
18 Uusimaa Helsinki, FI Hankinta
Tiimipäällikkö
Tiimipäällikkö Kuopio, FI 15 Pohjois-Savo
15 Pohjois-Savo Kuopio, FI Myynti ja asiakkuuksien hoito / henkilöasiakkaat
Competence Lead
Competence Lead Helsinki, FI 18 Uusimaa
18 Uusimaa Helsinki, FI ICT
Asiakasneuvoja
Asiakasneuvoja Tampere, FI 11 Pirkanmaa
11 Pirkanmaa Tampere, FI Myynti ja asiakkuuksien hoito / henkilöasiakkaat
Sääntelyseurannan Asiantuntija tai Päällikkö 18 Uusimaa Helsinki, FI Lakiasiat
Työterveysmestari
Työterveysmestari Helsinki, FI 18 Uusimaa
18 Uusimaa Helsinki, FI Terveydenhuolto
Vakuutusmatemaatikko
Vakuutusmatemaatikko Helsinki, FI 18 Uusimaa
18 Uusimaa Helsinki, FI Talous
Market Intelligence Specialist
Market Intelligence Specialist Helsinki, FI 18 Uusimaa
18 Uusimaa Helsinki, FI Hankinta