#9 – Mikä on OP:n Kehittäminen ja teknologiat -osaamiskeskus?

OP Tech Podcastin 9. jaksossa Kristian Luoma haastattelee kehittäminen ja teknologiat -yksikön henkilöstöjohtaja Hanne Lehtovuorta sekä ohjelmistokehittäjien Competence Lead Heli Hurmetta. Kolmikko keskustelee muun muassa siitä,

  • mikä OP Kehittäminen ja teknologiat -osaamiskeskus on,
  • millaisia palveluita siellä kehitetään ja
  • mitä ohjelmistokehitys ylipäätään OP Ryhmälle merkitsee.

Katso, mitä edeltävä jakso koski >>  

Mikä on OP Kehittäminen ja teknologiat -osaamiskeskus?

”Meidän tehtävämme Kehittäminen ja teknologiat -osaamiskeskuksessa on varmistaa, että OP Ryhmällä on osaavat teknologiaosaajat, ja että järjestelmät toimivat ja ICT-arkkitehtuuriasiat on mietitty siten, että asiakkaat saavat meiltä hyviä palveluita”, kertoo Hanne.

Hanne on työnimikkeeltään Kehittäminen ja teknologiat -yksikön eli KeTen henkilöstöjohtaja. Hänen vastuullaan on toimia KeTen ja OP Ryhmän yhteisissä toiminnoissa varmistaen yhteistä onnistumista henkilöstöjohtamisen keinoin. 

“Kuten sanotaan, every company is a software company. Palvelumme eivät pyörisi eivätkä tuotteemme toimisi, jos meillä ei olisi toimivaa ohjelmistokehitystä. Voisi sanoa, että ohjelmistokehitys on koko OP:n sydän”, Hanne sanoo.

Millaisia palveluita osaamiskeskuksessa kehitetään ja miten?

Kehittäminen ja teknologiat -osaamiskeskus luo palveluita, joita käyttävät miljoonat asiakkaat. 

”Pankkiliiketoiminta, eli vähittäispankki ja yrityspankki sekä vakuutukset ja sairaalat käyttävät satoja järjestelmiä ja palveluita. Niitä kehitetään yksikössämme yhdessä liiketoimintaihmisten kanssa ketterällä mallilla. OP:n liiketoiminta on kehittämistä ja kehittäminen liiketoimintaa”, avaa Hanne.

Mikä tekee OP:sta kilpailukykyisen työnantajan ohjelmistokehittäjälle?

Aiemmissa jaksoissa käsitellyistä kokonaisuuksista, kuten innovaatioista, pilvipalveluista, lokien hallinnasta, skaalautuvista palveluista ja datan hyödyntämisestä vastaa OP:lla monipuolinen joukko huippuosaajia. Helin ja Hannen tavoitteena on löytää parhaat osaajat tekemään tätä kaikkea myös jatkossa. Kilpailu kehittäjistä on kovaa – mikä tekee OP:sta kilpailukykyisen työnantajan?

”OP on asiakasomisteinen ja sitä kautta asiakaslähtöinen yritys. Teemme asiakkaille töitä pitkäjänteisesti ja kehittämämme palvelut ja ratkaisut ovat joka päivä tuhansien ihmisten arjessa. Työ on siis merkityksellistä ja vaikuttavaa”, Hanne sanoo. 

”Meillä on käytössä mieletön määrä teknologioita. Osa niistä on toimialan vuoksi perinteisempiä, mutta käytössämme ovat myös ne kaikkein uusimmat teknologiat. Täällä pääset todella oppimaan monenlaisia teknologioita ja uusimpia toimintatapoja, varsinkin ketterän toimintakulttuurimuutoksemme myötä. Meille on myös tärkeää, että ihmiset viihtyvät ja kokevat onnistumista työssään”, summaa Hanne.

OP aloitti vuoden 2019 alussa merkittävän, koko organisaation lävistävän toimintakulttuurin muutoksen kohti ketterää toimintatapaa, jossa päätösvalta on autonomisilla kehitystiimeillä. Mitä hyötyjä OP Ketterän käyttöönotosta on ollut?

”Selkein ja tärkein hyöty on ollut se, että asiat etenevät nopeammin. Jos aiemmin päätöksenteko on ollut hitaampaa, nyt tiimien organisoituminen autonomisesti on johtanut siihen, että asiat voidaan toteuttaa hyvin nopeasti. Yhteisiä tavoitteita kohti kulkeminen antaa ketterälle tiimille mahdollisuuden tehdä pitkälti omaa työtään koskevat päätökset. Työn merkityksellisyys korostuu myös työn tulosten kautta”, Hanne summaa.

Miten OP Ryhmässä kehitetään osaamista?

Heli Hurme toimii ohjelmistokehittäjien Competence Leadina Vakuutus ja digitaaliset alustat -alueella. Helin tehtävänä on pitää huolta siitä, että oikeat osaajat ovat heille parhaiten sopivissa tiimeissä ja heimoissa, ja että tiimien ja heimojen kompetenssi on ajantasaista.

”Yksi tärkeimmistä tekijöistä osaamisemme kehittämisessä on viime aikoina ollut Chapter-toiminta. Se tarkoittaa, että kokoamme organisaatiostamme eri rooleissa toimivia henkilöitä ja heille hyödyllisiä sisäisiä verkostoja yhteen Chaptereiden kautta. Chaptereissa pystyy oppimaan toisilta, jakamaan tietoa sekä osallistumaan koulutuksiin ja tapahtumiin”, Heli kertoo. 

”Toisen ison jutun mainitakseni: tulossa on myös Softwre Academy, jossa kehittäjien näkökulmasta varmistetaan, että he saavat ajantasaista koulutusta heidän haluamallaan tavalla”, Heli jatkaa.

Esimerkiksi pilvipalveluiden ja tekoälyn osaamisalueille tulee jatkuvasti uusia työkaluja ja ilmiöitä ja Academy tulee tarjoamaan näistä teemoista opiskelumahdollisuuksia.

”Ensimmäinen koulutuspolkumalli on parhaillaan työn alla. Mentoroinnin ja verkko-opiskelun kautta kehittäjä pystyy opiskelemaan silloin, kun hänelle itselleen sopii. Tarkoituksena on saada verkostot kuntoon jo koulutusvaiheessa ja kun kehittäjä tekee omien järjestelmiensä kanssa töitä, ovat tukiverkostot jo olemassa. Myös senior-kehittäjät kokevat oppivansa paljon uutta vertaismentoroinnin kautta”, kertoo Heli.

 OP Kehittäminen ja teknologiat -osaamiskeskus kasvaa nopeasti: millaisia työpaikkoja on tarjolla?

”Haemme parhaillaan paljon ohjelmistokehittäjiä. Jos tunnetkin huipputyypin, tästä kannattaa vinkata. Etsimme juuri nyt erityisesti mobiilikehittäjiä, web-, fullstack- ja backend-kehittäjiä, sekä osaajia erityisosaamisalueilta kuten valmisjärjestelmäohjelmistoista”, Heli vinkkaa.

 ”Talossa on todella paljon vaihtoehtoja. Kun tietoomme tulee hyvä kandidaatti, meidän tehtävämme on miettiä, millainen tehtävä hänelle parhaiten sopisi. Verkkosivujen kautta pääset näkemään, millaisia avoimia työpaikkoja juuri nyt on auki. Tehtävien yhteyshenkilöihin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä”, Hanne komppaa. 

Jos hakija antaa luvan säilyttää profiiliaan myös muissa avoimissa tehtävissä, Competence Leadit yhdessä rekrytoijien kanssa pitävät huolen, että sopivaa ja mieluisaa tehtävää mietitään osaajakohtaisesti. 


Kuuntele Hannen ja Helin haastattelu kokonaisuudessaan Spotifyssa >>

Jakson sisältö 

  • Mikä on OP Kehittäminen ja teknologiat -osaamiskeskus?
  • Millaisia palveluita osaamiskeskuksessa kehitetään ja miten?
  • Mikä tekee OP:sta kilpailukykyisen työnantajan ohjelmistokehittäjälle?
  • Miten OP Ryhmässä kehitetään osaamista?
  • Millaisia työpaikkoja on juuri nyt tarjolla?

Jakson kesto: 12:59 min

Jatketaan keskustelua sosiaalisessa mediassa! Verkostoidu Kristianin, Hannen ja Helin kanssa