#4 – Miten OP:n maksupalvelu siirrettiin julkiseen pilveen?

OP Tech Podcastin neljännessä jaksossa Kristian haastattelee tuoteomistaja Mika Turusta. Kristian ja Mika keskustelevat OP:n maksupalvelun casen pohjalta siitä,

  • miten palvelu siirretään julkiseen pilveen ja
  • mitä iso muutos tarkoittaa finanssialan regulaatioiden sekä sovelluskehittäjien työn näkökulmasta.

Kurkkaa, mitä edellinen jakso koski >>

Mitä pilvipalveluihin siirtyminen maksupalvelualustalla tarkoittaa ja miksi muutos päätettiin tehdä?

”Muutos tarkoittaa, että otetaan käyttöön virtualisointia ja viedään palvelua julkipilven puolelle. Se voisi yhtä hyvin tarkoittaa esimerkiksi AWS:ää, Googlea tai Azurea. Meillä käyttöön otettiin AWS. Ylipäätään tarve maksupalvelun siirtämiselle julkiseen pilveen syntyi alun perin ikään kuin hädästä”, taustoittaa Mika.

OP osti 5 vuotta sitten maksuvälityspalvelun ja sittemmin maksamisen volyymi Suomessa on kasvanut räjähdysmäisesti verkkokaupan kasvun kiihtyessä. Itse tuote on jo 10 vuotta vanha, Java- ja PHP-pohjainen, ja 3 vuotta sitten kehitystiimissä huomattiin, että peliliikkeitä tarvitaan.

”Keskustelu palvelun valinnasta käytiin organisaation sisällä. Syy, miksi AWS:ään päädyttiin esimerkiksi Azuren sijaan, on osiensa summa, johon liittyy myös sattumaa. Löysimme tiimiin oikeita ihmisiä ja suuntasimme huomiomme AWS:ään”, Mika summaa. ”Nykyisin meillä on julkisen pilven käyttöönotosta jopa AWS Case Study, josta voit lukea AWS:n sivuiltakin.”

Lue AWS Case Study täältä

Kun finanssialalla ollaan, eikö regulaatio estä tämän kaiken?

”Niinhän voisi luulla, että regulaatio estäisi paljon. Kuitenkaan lähemmin tarkastellessa pinnan alla ei olekaan niin kiellettyjä asioita. Enemmänkin kysymys on ollut julkiseen pilveen liittyvistä huolista ja ennakkoluuloista. Julkipilven kehitystahti on erittäin kovaa, ja kun puhutaan AWS:n tekemistä muutoksista ja verrataan niitä konesalien nopeuteen, tekemisen skaala eroaa olennaisesti. Myös tällaisesta pelosta on ehkä ollut kysymys”, Mika avaa.

”Regulaation osalta tekemistä on muutoksen myötä jopa parannettu. Alkuhaasteenamme oli, että julkipilvi konseptina oli iso mörkö esimerkiksi finanssivalvonnan näkökulmasta. Olemme keskustelleet ja miettineet paljon yhdessä, miten sitä voi reguloida. Kun keskustelua alettiin käydä, nousikin nopeasti kysymys, että miksi näin ei ole tehty aina”, Mika hymyilee.

Mitä hyötyä julkiseen pilveen siirtymisen tuomasta toimintamallin muutoksesta on ja miten onnistumista mitataan?

”Suurin syy, miksi tästä tehtiin AWS-casekin, oli se, että heillä kiinnostuttiin finanssipuolen ympäristöstämme. Suurin muutos meillä nimittäin oli nimenomaan toimintamallin muutos”, Mika avaa.

Ketterä toimintamallin muutos onkin ollut yksi OP:n kärkihankkeista. Kehitystiimin toimintamalli on muuttunut kokonaan ja kehitystiimi on kaiken tekemisen keskiössä. Ennen tiedon siirtämisen haaste on saattanut konkretisoitua viiveinä, väärinymmärryksinä sekä laadullisina puutteina. Nyt tiimi on itse vastuussa siitä, mitä tekee.

”DevOps -toimintamalli tarkoittaa meillä käytännössä sitä, että sama henkilöstö, joka kehittää tuotetta, kykenee tekemään tarpeen infratasolta aina kuluttajille ja kaupoille näkyviin osiin saakka. Tiimi vastaa siis täysin liiketoiminnan tarpeeseen”, Mika kertoo ja jatkaa ”Nopeus onkin kaikkein tärkein tästä saatu hyöty. Saamme aikaan nopeasti valmista.”

Kehitystiimille konkreettiset edut muutoksessa ovat liittyneet myös kulujen ja ajan näkyvyyteen.

”Sanotaan, että aika on rahaa, mutta nyt oikeasti näemme itse, mistä kulurakenne muodostuu. Kun kaksi kehittäjää lähtee koodaamaan, näemme nopeasti, mikä kulurakenne on sen sijaan, että laskun näkeminen menisi vaikka kuukauden päähän”, Mika sanoo.

”Kulurakenne on muutenkin selkiytynyt, turhia välikäsiä on tippunut pois ja säästöä muodostuu erityisesti henkilöstöpuolelta. Meillä ei ole enää mittavaa alihankintapuolta vaan oma porukkamme hoitaa työn hyvin pitkälti. Työn tuottavuus on olennaisesti parantunut. Edut liittyvät myös oppiseen: mitä paremmin tekijänä näet työsi vaikutukset, sitä paremmin osaat ottaa asioita huomioon jatkossa. Jokainen tekee myös virheitä, se kuuluu oppimisprosessiin”, Mika summaa.

Millainen paikka OP Ryhmä on sovelluskehittäjän näkökulmasta, joka haluaa kehittää viimeisillä uusilla teknologioilla?

”Tästä on keskusteltu kavereiden kanssa paljon saunan lauteilla”, Mika nauraa.

”Monilla pankissa työskentelyyn liittyy tiettyjä käsityksiä: joko teemme Pivoa tai sitten saldokyselyjen kanssa töitä verkkopankissa. Toisin sanoen näkymä siihen, mitä meillä tehdään, saattaa olla todella kapea, eikä vastaa todellisuutta.”

”Totuus on, että meillä on käytössä melkein kaikki maailman ohjelmointikielet aina Cobolista Elixiriin. Yleisellä infratasolla käytössämme on AWS:n kuumin kärki. Meiltä löytyy muutama esimerkki siitäkin, kun olemme menneet jopa turhan syvään päähän”, Mika virnistää. ”Itselleni myös tärkeimmät tietolähteet alan uusimpiin tuuliin tuntuvat löytyvän organisaation sisältä, äärimmäisen pätevistä kollegoista”, Mika summaa.

Kuuntele Mikan haastattelu OP Tech -podcastissa kokonaisuudessaan Spotifyssa >>

Jakson sisältö

  • Miksi maksupalvelu siirrettiin AWS-pilveen?
  • Mitä muutos konkreettisesti tarkoitti?
  • Millaisia teknologisia elementtejä palvelussa on?
  • Mitä etuja ja hyötyjä toimintamallin muutos on tuonut sovelluskehittäjän työhön?

Jakson kesto: 21:39 min

Jatketaan keskustelua sosiaalisessa mediassa! Verkostoidu Kristianin ja Mikan kanssa

Mikaa voit vetää myös hihasta sähköpostitse: mika.p.turunen@op.fi