#13 – Lohkoketjujen soveltaminen finanssialalla

OP Tech Podcastin 13. jaksossa Kristian Luoman vieraana on OP:n Technology Strategist Pekka Kaipio, joka keskittyy työssään pääasiassa lohkoketjuteknologioihin ja siihen, miten niitä voidaan soveltaa finanssialalla.

Tässä jaksossa Pekka ja Kristian keskustelevat muun muassa siitä

  • mitä lohkoketjut tarkoittavat ja
  • miten ne hyödyttävät sekä OP:n asiakkaita että OP ryhmän omaa ajattelua tulevaisuudesta.

Kurkkaa tästä, mitä edellinen jakso käsitteli >> 

Mitä lohkoketjut tarkoittavat ja miten ne muuttavat finanssialaa?

”Lohkoketjut ovat hajoitettu tilikirja eri organisaatioiden tai eri palvelinten välillä. Käytännössä se on tietokanta, jossa replikoidaan tiedot kaikille osapuolille, jolloin tieto on siis helposti kaikkien saatavilla ja kaikkien oikeaksi todistettavissa”, Pekka kertoo.

Pekan näkemyksen mukaan finanssimaailma on siirtymässä pidemmällä tähtäimellä lohkoketjuihin, mutta se, kuinka siirtymä tapahtuu, on Pekalla ja hänen tiimillään vielä selvityksen alla. 

Digitalisaation myötä vanha papereilla pyörivä maailma on kuitenkin saatu suurilta osin jo digitaaliseen muotoon, mutta kehitystä voitaisiin Pekan mukaan viedä yhä pidemmälle. Keskuspisteiden kautta integroituvien järjestelmien sijasta olisikin jaettu totuus automaattisesti kaikille.

”Verkostojen kautta pystyisimme siirtämään finanssimaailman pyörimään suoraan verkostoon ilman, että kaikkien toimijoiden tarvitsisi pyörittää omia digitaalisia prosessejaan. Se on mielestäni tulevaisuus”, hän sanoo.

Lohkoketjuista on suuri hyöty asiakkaille

Lohkoketjuista on myös suuri hyöty asiakkaille. Aikaisemmin muutamat päänvaivaa tuottaneet hitaat sekä hankalat palvelut ovat kehityksen myötä muuttaneet muotoaan asiakkaille otollisempaan suuntaan. Kun palvelut voidaan tuottaa nopeammin, näkyy etu myös hintatasossa.

”Tässä uudessa maailmassa saamme palvelut asiakkaalle suoraan ja aikaisempaa nopeammin. Samalla palveluiden hinta tulee muuttumaan radikaalisti ja kilpailukenttä osaltaan erilaiseksi”, Pekka toteaa.

Hyvä esimerkki viime aikaisesta lohkoketjujen hyödyntämisestä on asuntokauppa, jossa hitaanpuoleinen paperiprosessi muutettiin uuteen uskoon. Lakimuutoksen sekä digitalisoitumisen myötä Maanmittauslaitos loi uuden omistuksia koskevan keskusrekisterin, joka mahdollisti samalla pankeille uudenlaiset toimintatavat asuntokauppaprosessiin.

”Hajautetun lohkoketjuteknologian avulla asuntokauppaprosessi pystyttiin muodostamaan niin, että kahden eri pankin välinen prosessi yhdistettiin Maanmittauslaitoksen keskusrekisteriin ja asunto-osakkeen omistuksenvaihto hoituu digitaalisesti. Aikaa ei kulu pankkien väliseen kommunikointiin ja tarkistuksiin, sillä järjestelmä hoitaa sen kaikkien puolesta.”

Kuuntele Pekan ja Kristianin keskustelu kokonaisuudessaan Spotifyssa >> 

Jakson sisältö

  • Mitä lohkoketjut ovat ja miten ne muuttavat finanssimaailmaa?
  • Lohkoketjujen hyödyt asiakkaalle, esimerkkinä asuntokauppa
  • Itsehallitut identiteetit lohkoketjujen ytimessä
  • Millä tavoin lohkoketjut ovat muuttaneet OP Ryhmän ajattelua tulevaisuudesta?
  • Mistä löytyvät parhaat lohkoketjujen soveltamiskohteet?

Jakson kesto: 16:34 min

Jatketaan keskustelua sosiaalisessa mediassa! Verkostoidu Kristianin ja Pekan kanssa

Pekkaa voit tavoitella myös sähköpostitse osoitteesta pekka.kaipio@op.fi.