#12 – Keskitetty lokienhallinta OP:lla

OP Tech Podcastin 12. jaksossa Head of OP Lab Kristian Luoma saa vieraakseen OP:n Product Owner Jukka Honkelan. Digitaalisten alustojen heimossa työskentelevä Jukka keskittyy työssään kehitysympäristöihin, infrastruktuuriin sekä lokienhallintaan.

Tässä jaksossa kaksikko keskustelee muun muassa siitä

  • mitä lokienhallinta tarkoittaa, 
  • mikä tekee keskitetystä lokienhallinnasta innostavaa kehittäjän näkökulmasta ja
  • kuinka Jukka tiimeineen auttaa muita OP:laisia ottamaan lokienhallinnan huomioon omassa työssään. 

Katso tästä, mitä edellinen jakso käsitteli >> 

Mitä lokienhallinta tarkoittaa?

Lokienhallinnalla tarkoitetaan erilaisia prosesseja, joilla voidaan pitää huoli siitä, että kaikki lokit tulevat talteen ja ne käsitellään sekä järkevästi että asetuksien mukaisesti. Kokonaisuudessaan OP Ryhmän lokivolyymi on päivittäin noin 1,5 teratavua.

”Lokien keräämisen historia löytyy merenkulusta, jossa on pidetty lokia siitä, missä mennään, mihin mennään ja mitä on tapahtunut”, Jukka kertoo.

Lokienhallinta skaalautuu nykypäivään siten, että jokainen tietojärjestelmä tuottaa lokia siitä, mitä järjestelmä tai käyttäjä on tehnyt, mitä on tapahtunut ja mikä on mahdollisesti mennyt vikaan. Lait ja asetukset velvoittavat finanssilaitoksia seuraamaan lokeja ja määräävät, mitä tietoa on säilytettävä ja kuinka kauan. 

”Lokit siis kuvaavat, mitä tietojärjestelmissä on tapahtunut. Kaikilla lokeilla on oma säilytysaikansa, joka määräytyy pykälien mukaan tapauskohtaisesti yhdestä kahteen tai jopa kymmeneen vuoteen. Hyviä ääriesimerkkejä ovat lokit, joiden säilytysaika on sata vuotta. Ne ovatkin oma taiteenlajinsa.”

Suuret datamäärät tuovat mielenkiintoa sekä haasteita keskitettyyn lokienhallintaan

”Työn kiinnostavuutta lisää etenkin OP:n valtava datavolyymi. Meidän tehtävämme on pitää huoli siitä, että päivittäiset lokienhallinnan prosessit toimivat sekä tietenkin myös kehittää ja tehostaa toimintaa suurien datamäärien kanssa”, Jukka avaa. 

Prosessien ollessa pitkiä ja datamäärien suuria, lokien käsittely voi joissakin tapauksissa olla hidasta. Haasteena onkin löytää jatkuvasti parempia ratkaisuja prosessien nopeuttamiseksi. Näin OP pystyy vastaamaan esimerkiksi viranomaispyyntöihin vaaditussa tahdissa. 

”Viranomaispyyntöjen lisäksi keskitetystä lokienhallinnasta on selkeä hyöty asiakkaille. Lokienhallinnan avulla pystymme toimimaan luotettavammin, saamme vältettyä katkot tai ainakin toivuttua niistä nopeammin”, Jukka kertoo.

Jukan mukaan keskitetty lokienhallinta nopeuttaa myös kehittämistyötä ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia kehittäjien työpöydälle. 

”Työn alla on luopua muutamasta kalliista työkalusta, kun rakennammekin ratkaisuja lokien varaan. Voimme esimerkiksi analysoida lokeja itse sen sijaan, että käytämme siihen erikoistunutta työkalua. Tästä syntyy sekä rahallista että toiminnallista hyötyä.” 

Kuuntele Jukan haastattelu kokonaisuudessaan Spotifyssa >> 

Jakson sisältö

  • Mitä lokienhallinta tarkoittaa?
  • Datavolyymi tuo mielenkiintoa keskitettyyn lokienhallintaan
  • Lokienhallinnan vaatimusten huomioiminen muissa OP:n tiimeissä
  • Jukan opit skaalautuvista palveluista sekä niiden kehittämisestä lokienhallinnan osalta

Jakson kesto: 14:43 min

Jatketaan keskustelua sosiaalisessa mediassa! Verkostoidu Kristianin ja Jukan kanssa

Jukkaan voit olla yhteydessä myös sähköpostitse: jukka.honkela@op.fi.