Ohjelmistokehittäjä Pekka Hirvonen tekee vahinkoilmoittamisesta helppoa ja saavutettavaa

Oulusta käsin koodarina työskentelevä Pekka Hirvonen hakeutui OP:lle modernien teknologioiden sekä jatkuvien kehitysmahdollisuuksien houkuttelemana. ”Vaikka kyseessä on iso finanssialan instituutio, jonka voisi kuvitella olevan jähmeä ja kaavoihin kangistunut, on tämä kaikkea muuta kuin sitä – OP:lla mennään teknologian aallon harjalla ja koko ajan saa oppia ja kokea uutta.”

Monipuolisia työtehtäviä ja jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä 

OP:n Vahinkoilmoittamisen uudistaminen -tiimissä työskentelevä Pekka Hirvonen vastaa kehittäjän roolissaan koko Pohjola Vakuutuksen vahinkoilmoittamisen palveluarkkitehtuurista ja sen kehittämisestä. Kun vakuutusasiakas ilmoittaa sattuneesta vahingosta, tapahtuu se monikanavaisten ratkaisujen kautta, joita Pekan tiimi ylläpitää niin yksityis- kuin yritysasiakkaille.  

Tarkoituksena on tehdä asiakkaan vahinkoilmoittamisesta mahdollisimman selkeää, vaivatonta ja hyvin informoitua aina jatkoprosesseja myöten. 

Pekan työarki rakentuu monipuolisesti erilaisista tehtävistä; yhtenä viikkona työpöydällä voi olla palveluiden infran parantamista, toisena integraatioiden suunnittelua ja toteutusta eri järjestelmien välillä ja kolmantena käyttöliittymäsuunnittelua asiakaskokemuksen sujuvoittamiseksi. Pekka kiitteleekin työnantajaansa siitä, että työnkuvaan saa itse vaikuttaa omien osaamisalueiden, mielenkiinnon kohteiden sekä kehityshalujen mukaan. Osaamisen kehittämistä tukee 70:20:10-malli sekä OP:n oma Software Academy

”70:20:10-mallin 10-osiossa olen keskittynyt substanssiosaamisen kehittämiseen, kuten AWS:ään. Software Academyssa on kuitenkin tarjolla paljon muutakin sisältöä, esimerkiksi DevOps-käytäntöihin perehtymistä. Parasta OP:n osaamisen kehittämisessä onkin juuri se, ettei kukaan sanele mitä sinun tulisi opiskella, vaan saat päättää siitä itse.”  

Tekemisen keskiössä liiketoiminnan ja teknologian yhdistäminen    

Ennen OP:lle tuloaan automaatioinsinööriksi valmistunut Pekka työskenteli pitkään maksupalveluiden parissa, joten finanssialalla toimiminen oli itseoppineelle koodarille ennestään tuttua. Sen sijaan vakuutusala on kaikessa monimuotoisuudessaan ollut täysin uusi aluevaltaus ja liiketoiminnan ymmärtäminen ja sisäistäminen osana päivittäistä työtä on tuonut oululaiselle sopivasti haastetta.  

”Tekemisemme ei perustu pelkästään kehittämistapoihin, sillä kaiken keskiössä on itse liiketoiminta ja se, miten se yhdistyy teknologiaan. Näin ollen minun on kehittäjänä ymmärrettävä myös vakuutusliiketoimintaa, niin yksityisten kuin yritysasiakkaidenkin näkökulmasta.”  

Pekka kokeekin suurimpia onnistumisen tunteita juuri silloin, kun hänen löytämänsä ratkaisu on perustunut uusiin oivalluksiin ja samalla vaikuttanut positiivisesti asiakkaiden arkeen. 

Hyvää tiimihenki kantaa läpi Suomen   

Pekka kuvailee vajaan 20 hengen tiimiään positiivisena ja yhtenäisenä porukkana, jossa vastuu tuotoksista kannetaan yhdessä. Poikkeuksellisen suuri tiimi koostuu monenlaisista osaajista, kuten kehittäjistä, testaajista, solution analysteista ja agile mastereista, joista suurin osa työskentelee pääkaupunkiseudulla.  

Pekan lisäksi muutama muukin tiimiläinen asuu Helsingin ulkopuolella, mutta kaukaisetkaan sijainnit eivät ole vaikuttaneet tiimihenkeen. Siitä huolehtii product owner, joka varmistaa sen, että lähitapaamisia on useamman kerran vuodessa – myös työajan ulkopuolella. Tätä Pekka kertoo arvostavansa suuresti, sillä vaikka työt hoituvat helposti etänä, ei mikään korvaa yhteisiä kohtaamisia.