OP Software Academy

Me OP Ryhmässä haluamme monipuolistaa ja etsiä entistäkin tehokkaampia konsteja henkilöstömme oppimiselle. Siksi perustimme OP:n oman Software Academyn.

OP Software Academy on OP:n oma osaamisen kehittämisen yhteisö, joka tarjoaa OP:laisille oppimismahdollisuuksia teknologiaosaamisen kehittämiseen. Akatemian opintojen avulla OP:laiset pääsevät syventämään teknologiaosaamistaan systemaattisesti ja jatkuvasti.

OP Software Academyn kursseilla opiskelijat voivat syventää nykyistä osaamistaan tai opiskella jotain itselleen uutta aihealuetta laajasta opintovalikoimasta. Software Academyssa opiskellaan pienryhmissä OP:n omien syväosaajien mentoroimana.  

Mitä akatemian opintoja käyneet OP:laiset ovat mieltä OP Software Academystä? Muun muassa tätä: ”Viikoittaiset yhteiset ryhmäkeskustelut pienryhmissä olivat mahtavia. OP Software Academyn konsepti on loistava: se lisää yhteistyötä eri roolien välillä ja antaa erilaista perspektiiviä”.

Haluatko kuulla lisää OP Software Academystä? Lue lisää Software Academyssa rehtorina toimineen Iiris Puhakan haastattelusta. Käy kuuntelemassa myös OP Tech Podcastin jaksot, joissa kerrotaan osaamisen kehittämisestä sekä millaista on olla opiskelijana ja mentorina OP Software Academyssa

70:20:10-malli

Meillä OP:lla työssäoppiminen ja kehittyminen ovat suuressa roolissa. Niiden tukemisesta pitää huolen käytössämme oleva 70:20:10-malli.

70:20:10-mallin mukaan työntekijä voi jakaa työaikansa seuraavasti:

  • 70% päivittäiseen työntekoon 
  • 20% toimintatapojen ja -mallien kehittämiseen, jotta päivittäinen työ sujuisi paremmin 
  • 10% oman osaamisen kehittämiseen ja uuden oppimiseen. 


70:20:10 -mallin tarkoitus on tukea jokaisen osaajan päivittäisen työn sujumista ja mielekkyyttä. Malli auttaa jakamaan työpanoksen niin, että päivittäiselle työlle, sen parantamiselle sekä uuden oppimiselle löytyy jokaiselle oma aikansa.

OP:laisena saat siis käyttää 10% työajastasi opiskellen vaikkapa pilvipalveluita, liiketoimintaa tai uutta ohjelmointikieltä. 20 % työajasta on tarkoitettu päivittäisen työn parantamiseen esimerkiksi työyhteisön omien tilaisuuksien ja foorumien toiminnan kautta. Loppu aika on sitten allokoitu päivittäiselle työnteolle.