Erno päätyi kilpailijalta OP:lle kehittämään uutta pilvianalytiikka -alustaa

”Lead Developerin roolissa pääsee laittamaan kädet saveen, mutta myös tarkastelemaan kokonaisuutta hieman laajemmin”, toteaa Erno Mononen omasta roolistaan OP:lla.

Jyväskylän yliopistosta valmistunut Erno Mononen on ehtinyt uransa aikana työskentelemään muun muassa kestävän kehityksen raportointia kehittäneessä startupissa sekä erilaisissa ohjelmistoalan yrityksissä. Finanssialalle hän päätyi sattumien kautta; hän työllistyi ensin kilpailijalle, mutta nyt takana on jo puolitoista vuotta OP:lla Lead Developerina.

“Sattumat johdattivat minut finanssialalle, sillä tarjolla oli todella kiinnostavia työtehtäviä kehittäjille. OP:lle päädyin täällä jo työskentelevän ystäväni vinkin kautta. Avoinna ollut paikka sekä käytettävät teknologiat kuulostivat ylivoimaisen kiinnostavilta, jonka jälkeen päätös siirtyä kilpailijalta OP:lle oli helppo tehdä.”

Pilvialustan rakentamista moderneilla teknologioilla


Erno toimii osana pilvianalytiikka-alustaa rakentavaa tiimiä.Tiimin tavoitteena on kehittää ja ylläpitää alustaa, jota muut tietovaraston heimot sekä eri liiketoiminnat voivat käyttää omissa palveluissaan. Tällä hetkellä pilvialustaa hyödynnetään muun muassa big datan prosessointiin ja erilaisiin rajapintoihin.

“Pilvialustana meillä on käytössä muun muassa AWS ja hyödynnämme monipuolisesti AWS:n tarjoamia palveluita, joista esimerkkeinä AWS Lambda, DynamoDB, RDS, SQS, Kinesis, CloudFormation ja EMR. Kehitämme pilvialustalle älykkäitä microservices -palveluita, tietovarastoja ja prosessoimme siellä suuria tietomääriä”, toteaa Erno.

Datan siirtäminen pilveen mahdollistaa modernien teknologioiden kanssa työskentelyn ja uusia mahdollisuuksia liiketoimintayksiköille. Kehittäjille pilvi ja suuret datamassat tarjoavat monipuolista tekemistä, uuden oppimista ja urapolkuja.

“Kehitystyötä tehdään ensisijaisesti Scalalla, Javalla ja Pythonilla, ohjelmistokehyksinä käytämme muun muassa Apache Spark ja SpringBootia. Omassa roolissa pääsen kehitystyön lisäksi huolehtimaan kehittämiskäytännöistä sekä siitä, että kehitystyö tukee valittua arkkitehtuuria”, lisää Erno.

Ison talon tarjoamat mahdollisuudet ja työkulttuuri


OP tarjoaa kehittäjille monenlaisia projekteja, joilla vaikutetaan jopa miljoonien ihmisten arkeen. Vaikka talolla on pitkä historia, niin pilvipalveluiden osalta työskennellään uusimpien teknologioiden ja käytäntöjen kanssa. Ernon tiimi toimii uuden ketterästi. Mallin tavoitteena on lisätä vapautta sekä päätöksentekoa tiimien sisällä ja tarjota kehittäjille tehokkaampia työtapoja.

“Meidän tiimi työskentelee hyvin DevOps-periaatteen mukaisesti eli voimme itse kehittää, julkaista ja ylläpitää palveluita. Kiinnostavien teknologioiden lisäksi täällä pääsee konkreettisesti näkemään, minkälainen vaikutus kehitystyöllä on liiketoiminnassa. Käyttämämme teknologiapaletti on hyvin laaja”, täsmentää Erno.

Erno on ollut tyytyväinen OP:n tarjoamiin kehittymismahdollisuuksiin ja näkee, että OP on kiinnostava työnantaja alan tekijöille.

“OP on vastannut hyvin omia odotuksia ja tarjonnut riittävästi haastetta. Työnantaja OP toimii vastuullisesti ja panostaa henkilöstöön aidosti pitkällä aikavälillä. Voin itse suositella meitä sellaisille henkilöille, jotka haluavat saada muutosta aikaan”, summaa Erno.

Tietoturvaa ja skaalautuvuutta


OP kehittää ja avaa jatkuvasti uusia rajapintoja, joiden avulla niin asiakkaat kuin eri liiketoiminnot pääsevät paremmin hyötymään datasta.

“Kehitystä tehdään yleiskäyttöiset rajapinnat edellä. Palvelujen rajapintaistaminen koko ryhmän laajuiseen käyttöön lisää työn haastavuutta, mutta samalla myös työn mielekkyyttä.“ toteaa Erno.

Tietoturva sekä palveluiden skaalautuvuus kiinnostavat Ernoa. OP:n kaltainen iso talo mahdollistaa hyvät resurssit eri palveluiden kehittämiseen ja dataa kerääntyy hurja määrä.

“Täällä pääsee tekemään asioita, jolla on merkitystä ja työtä tehdään uusilla teknologioilla, hyvässä tiimissä”, summaa Erno.