#Erikoisjakso 2 – Monta uraa ja jatkuvaa oppimista, millä eväillä pärjää tulevaisuuden työelämässä?

OP Tech Podcastin toisessa Työ tulevaisuudessa -erikoisjaksossa Toni Kopra saa vieraakseen Riitta Lumme-Tuomalan, Head of Growth, Aalto EE ja OP Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Sari Heinosen. Tällä kertaa jutellaan urasta, työelämässä etenemisestä ja jatkuvasta oppimisesta.

Tänään Riitta, Sari ja Toni keskustelevat muun muassa siitä,

  • miltä näyttää 2020-luvun uramaisema ja miten omaa työuraa kannattaisi ajatella?
  • minkälaisilla henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on merkitystä uran näkökulmasta?
  • miten suhtautua omaan oppimiseen?
  • mitä ovat ne tulevaisuuden taidot, joista kannattaa pitää huolta?

Katso tästä, mitä edellinen jakso käsitteli >>

Minkälaiselta näyttää uramaisema, jossa omaa uraa tänään suunnitellaan?

Vieraiden omat uratarinat kuvaavat mainiosti modernia työelämää, jossa uratarinat etenevät usein yllätyksellisesti ja polveillen. Riitta kuvaileekin uralla kulkemista ”etenemiseksi hyväntahtoisessa sumussa, jossa seuraavat askeleet eivät useinkaan ole niin kovin selviä”.  Systemaattisesti ylöspäin etenevien tikapuiden sijaan työurat laajenevan nykyisin usein ameebamaisesti eri suuntiin. Oleellista on huolehtia siitä, että oma osaaminen säilyy relevanttina ja pyrkiä hyödyntämään kaikkea sitä, mitä on päässyt eri tehtävissä oppimaan.

Ajelehtien vai unelmia tarkistellen?

Unelmat muuttuvat samalla, kun ihminen oppii uutta. Sari kannustaa olemaan itselleen lempeä: aina ei ole helppo edes itse tietää, mitä haluaa.  Kiinnostuksen kohteet muuttuvat myös sen myötä, mitä päätyy tekemään ja minkälaisia tilaisuuksia tulee eteen.

Menestyksen takaa löytyy yleensä aina uteliaisuutta, halua ja kykyä oppia uutta, sekä soveltamiskykyä – ja yhteistyötaitoja! Menestykseen ei riitä vain omaan uraan panostaminen, menestykseen tarvitaan aina kollegoita ja hyvä tiimi ympärille.

Pitääkö aina olla menossa jonnekin?

Kukaan ei jaksa olla jatkuvasti uuden äärellä. Omaa jaksamista kannattaa kuunnella ja mitoittaa uusien haasteiden etsiminen myös elämäntilanteeseen sopivaksi.

Olemme myös erilaisia siinä, haluammeko luontaisesti mieluummin syventyä ja syventää – vai hakea uutta ja laajentaa. Organisaatiotkin tarvitsevat molempia ihmistyyppejä. Liian pitkään ei syventyjienkään kuitenkaan kannata pysyä vanhassa, sillä lähteminen tulee aina vaikeammaksi. Ajat muuttuvat niin nopeasti, että muutos ja uudistumisen tarve on lopulta väistämätöntä ihan kaikessa tekemisessä.

Oppiminen

Sari kokee oppineensa urallaan parhaiten kokemuksen kautta – hankkien ja hyödyntäen erilaisissa tilanteissa tarvitsemaansa uutta tietoa. Esihenkilönä hän haluaa tarjota samanlaisia mahdollisuuksia oppimiselle ja uusien asioiden tekemiselle myös muille. Myös Riitta vahvistaa erilaisten oppimisen tapojen yhdistelmän vaikuttavuuden: oppiminen on tehokkainta kun yhdistetään sopiva määrä perinteistä koulutusta, omaa reflektointia ja työssä oppimista.  

Osaaminen, joka ei vanhene koskaan

Uteliaisuus, tunneäly, oman oppimisen tunnistaminen ja viestintä ovat taitoja, jotka ovat opittavissa olevia taitoja, joiden merkitys nykytyöelämässä vain kasvaa. Nämä yleiset osaamisvaatimukset yhdistävät osaajia erilaisten substanssialueiden ja oman asiantuntemuksen yli. Näitä taitoja tarvitaan kaikissa tehtävissä.

Studiossa ollaan täysin yhtä mieltä siitä, että osaamisessa kannattaa lähteä liikkeelle omista vahvuuksistaan ja rakentaa sekä omaa että organisaation menestystä tunnistettujen vahvuuksien päälle.

Kuuntele Riitan, Sarin ja Tonin keskustelu kokonaisuudessaan Spotifysta >>

Jakson sisältö

  • Millaisella osaamisella pärjää tulevaisuuden työelämässä?
  • Miten omaan osaamiseen kannattaa suhtautua?
  • Miten omaan urakehitykseen ja -polkuun kannattaa suhtautua?

Jakson kesto: 38:11 min