#Erikoisjakso 1 – Minkälaista on tulevaisuuden työelämä – mitä tutkijat kertovat muuttuvasta työstä? 

OP Tech Podcastin ensimmäisessä Työ tulevaisuudessa -erikoisjaksossa Toni Kopra saa vieraakseen Hertta Vuorenmaan (lehtori ja Future of Workin tutkimusjohtaja) Aalto-yliopistosta ja Marjaana Toimisen (liiketoimintajohtaja) Ellun Kanoista ja pääsee juttelemaan tulevaisuuden työelämän näkymistä ja siitä, miten muutokset meihin kaikkiin jo nyt vaikuttavat.  

Tänään Hertta, Marjaana ja Toni keskustelevat muun muassa siitä, 

  • Mitkä asiat vaikuttavat työelämän muutoksiin? 
  • Miten automaatio ja robotiikka vaikuttavat ihmisten tekemään työhön? 
  • Minkälaisia pysyviä vaikutuksia ennakoidaan aiheutuvan koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta? 
  • Mitä tulevaisuuden työntekijät odottavat työnantajalta? 
  • Minkälaisella asenteella pärjää tulevaisuuden työelämässä? 

Mitkä asiat muuttavat juuri nyt työelämää? 

Kehittyneet teknologiat haastavat meitä ihmisiä uudella tavalla ja kaikkialla. Virtuaalimobiiliteknologiat, tekoäly ja robotiikka muuttavat tapaamme toimia ja organisoida työtä ja tekemistä. Muutos koskee kaikkia, mutta vaikuttaa erityyppisiin tehtäviin eri tavoin ja erilaisella aikaperspektiivillä.  Työelämään vaikuttavia megatrendejä ovat myös esimerkiksi ilmastomuutos, ikääntyminen, suorittavan työn väheneminen ja kaupungistuminen – sekä suorittavan ja matalapalkkaisen työn väheneminen. Olemme makrotason murroksessa, johon liittyviä yhteiskunnallisia ongelmia, kuten eriarvoistumista pohditaan valtiotasolla kaikkialla maailmassa. 

Minkälaista on ihmisen ja koneen yhteiselo tulevaisuudessa? 

Automaation vaikutuksia tutkitaan laajasti ja voimme lukea erilaisia ennusteita robottien korvaamasta ihmistyöstä. Jakson vieraat haastavat tarkastelemaan automaation hyödyntämistä kriittisesti ja miettimään ennemminkin sitä, miten pystyisimme hyödyntämään teknologioita rakentaaksemme kestävää työelämää kaikille. Vääjäämätöntä on, että kaikki työ tulee muuttumaan ja kognitiivinen kuormittavuus tulee lisääntymään kaikessa työssä. Työelämä vaatii kaikilta uusia taitoja ja uutta ajattelua, liittyen esimerkiksi johtamiseen, itsensä johtamiseen ja kasvavan kuormittavuuden hallintaan. 

Mikä muuttui koronan myötä ja jäivätkö muutokset pysyviksi? 

Yritykset ja organisaatiot näyttävät valinneen poikkeustilanteen purkamiseen erilaisia tapoja. Nähtävissä on toisaalta yrityksiä, jotka ovat hyödyntäneet poikkeuksellista tilannetta voimallisesti uudistamalla käytäntöjä, johtamista ja investoimalla digitaalisuuteen – ja toisaalta niitä, jotka valmistautuvat ennemminkin palaamaan koronaa edeltäneeseen tilanteeseen. Uutta normaalia haetaan varmasti näiden ääripäiden välissä ja yritykset päätyvät määrittelemään omia toteutuksiaan ”hybridimallista”. 

Mitä tulevaisuuden työntekijät odottavat työnantajalta?  

Nuoret työelämään astuvat odottavat edeltävien sukupolvien tapaan elämältään tietynlaista vakautta ja ennustettavuutta, mutta lisäksi yhä enemmän keskustelevaa kulttuuria, osallistumisen, vaikuttamisen ja etenemisen mahdollisuuksia. Joustavuutta arvostetaan jopa pysyvää työsuhdetta enemmän – elämää katsotaan kokonaisuutena ja siihen toivotaan erilaisia jaksoja työelämän ja muun elämän vaihtelevalla painotuksella.  

Osaajapulasta selvitäkseen työnantajat joutuvat miettimään arvojaan ja sitä, miten tehdä asioita uusilla tavoilla ja rakentaa aitoa, houkuttelevaa yrityskulttuuria.  

Minkälaisella asenteella pärjää tulevaisuuden työelämässä? 

Marjaana kannustaa kaikkia ”suhtautumaan omaan ammattitaitoon ja identiteettiin samalla vakavuudella kuin omaan terveyteen – oma-aloitteisesti ja oman itsen takia”. Tämän lisäksi Hertta kannustaa miettimään sitä, miten teknologia muuttaa omaa työtä sekä haastamaan omaa ajattelua suhteessa omaan työelämään. Sekä huolehtimaan omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista! 

Kuuntele Hertan, Marjaanan ja Tonin keskustelu kokonaisuudessaan Spotifysta >> 

Jakson sisältö 

  • Mitkä asiat muuttavat juuri nyt työelämää? 
  • Minkälaista on ihmisen ja koneen yhteiselo tulevaisuudessa? 
  • Mikä muuttui koronan myötä ja jäivätkö muutokset pysyviksi? 
  • Mitä tulevaisuuden työntekijät odottavat työnantajalta?  
  • Minkälaisella asenteella pärjää tulevaisuuden työelämässä? 

Jakson kesto: 36:22 min