Viisi kysymystä ja vastausta OP Ryhmän Software Academystä: Mentori Mikko Paloheimo

Expert System Test Engineer Mikko Paloheimo on toiminut mentorina OP Ryhmän osaamisen kehittämisen keskuksessa jo usean vuoden ajan. Mentorina hän vastaa oman oppimisyksikkönsä, eli Quality Assurance -tornin kurssikokonaisuuksista, aina suunnittelusta opettamiseen ja jatkokehittämiseen asti.  

 

Pääsimme jututtamaan Mikkoa muun muassa siitä, mitä kaikkea mielenkiintoista hänen alueellaan tapahtuu sekä mitä OP Ryhmän tarjoamat osaamisen kehittämisen mahdollisuudet hänelle merkitsevät.

Moi Mikko! Miten vuosi 2023 Software Academyssa on tähän asti mennyt; mitä kaikkea olet päässyt tekemään?

Kiitos kysymästä, vuosi on mennyt kerrassaan mainiosti softa-akatemian näkökulmasta. Olen päässyt mentoroimaan kahta eri kurssia, minkä lisäksi osallistuin yhdelle testiautomaation kurssille opiskelijana ja pääsin vielä läpikin! Lukukausi on myös sisältänyt kurssien päättäjäisiä sekä monenlaisia retro- ja kehityspalavereita. Minut nimitettiin keväällä 2023 QA-tornin toiseksi omistajaksi ja sen myötä vastuut ja tekeminen ovat luonnollisesti kasvaneet. Yksi suurimmista tornimme ponnistuksista on ollut kokonaan uuden tietoturvatestauksen kurssin suunnittelu ja toteutus, ja kohta sitä päästäänkin jo pilotoimaan.

Mitä osaamisen kehittäminen merkitsee sinulle ja miten koet OP:n ja Software Academyn siinä tukevan?

Ohjelmistokehityksen kyydissä pysyminen vaatii jatkuvaa tietojen ja taitojen ylläpitämistä ja softa-akatemia tarjoaa siihen mainion väylän muun osaamisen ylläpidon ohessa. Opinahjomme tarjoaa laajan kattauksen erilaisia kursseja; on kokonaisuuksia, jotka antavat opiskelijalle johdannon johonkin täysin uuteen ja itselle mielenkiintoiseen aiheeseen, ja sitten sellaisia, jotka tukevat jo olemassa olevaa osaamista, joista voi hyötyä suoraan omassa työarjessa. Onhan se valtavan palkitsevaa oppia uutta ja pystyä hyödyntämään sitä suoraan omissa työtehtävissä.

Entä mitä mentorina oleminen sinulle tarkoittaa; mitä se antaa ja millaisena koet roolisi osana isompaa kokonaisuutta?

Mentoroinnissa on monia ulottuvuuksia. On toki ensisijaisen tärkeää, että kurssin sisältö vastaa opiskelijoiden odotuksia tarjoamalla hyödyllistä ja heidän tekemistään tukevaa sisältöä. Oman alani näkökulmasta on myös olennaista päästä kertomaan kurssilaisille laadun, laadunvarmistamisen sekä testaamisen tärkeydestä osana koko organisaatiomme palveluita. On erittäin antoisaa kuulla kurssilaisten oivalluksia ja nähdä kuinka he hyötyvät antamistamme opeista. Se, että pääsen tapaamaan uusia ihmisiä, keskustelemaan ja pohdiskelemaan yhdessä heidän kanssaan, ja sitä kautta olla avuksi, on mentorityön suurimpia motivaattoreita.

Mentoroinnissa on myös toinenkin puoli, nimittäin oman väen valmentaminen. Meillä QA-tornissa pyritään siihen, että oman porukan joukoista tarjotaan halukkaille mahdollisuus lähteä mukaan niin sanotuksi juniorimentoriksi ja päästä oppimaan esiintymistä, esittämistä ja mentorointia. Monet ovat alkuun hieman epävarmoja omista kyvystään, mutta rohkaistuvatkin sitten ja lopulta syttyvät sille työlle. Sitä matkaa on hienoa seurata! Olen itsekin hyvä esimerkki tästä, sillä esiintyminen oli minulle aiemmin epämukavaa, mutta nykyään tykkään ja jopa nautin siitä.

Mitkä asiat mielestäsi tekevät Software Academysta ainutlaatuisen?

Se, että työntekijöitä kannustetaan käyttämään työaikaansa oman osaamisensa kehittämiseen ja ylläpitämiseen on jo itsessään uniikkia. Lisäksi Software Academy tarjoaa konkreettisen väylän sen toteuttamiseen. Akatemian tornit ja oppisisällöt toteutetaan sisäisiltä asiantuntijoilta asiantuntijoille, mikä osaltaan sitoo niin oppimiseen kuin talon tapoihin ja käytäntöihin. Kursseja ja sisältöjä myös arvioidaan jatkuvasti ja kehitetään sen pohjalta, mitä meillä organisaatiossa arvioidaan kriittiseksi ja hyödylliseksi osaamiseksi.

Mitkä aiheet ovat sinun näkökulmastasi tulevaisuudelle tärkeitä ja miten ne tulevat näkymään Software Academyssä? 

Omassa tornissani tärkeä aluevaltaus on jo aiemmin mainitsemani tietoturvatestaus ja sitä käsittelevä uusi kurssi. Kyseisen kurssin käytyään asiantuntijat voivat itse toteuttaa testausta omissa kehittävissä tiimeissään ja näin ollen tehostaa tekemistään ja vähentää riippuvuuttaan ryhmän muista sidosryhmistä, kuten kyberasiantuntijoista.

Koko akatemian kannalta näkisin tekoälyn olevan tärkeä aihe muiden jo olemassa olevien sisältöjen ohessa. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei kaikki ole pelkkää tekniikkaa ja teknologiaa, vaan myös inhimillisellä puolella on oleellinen rooli sovelluskehityksen elinkaaren eri vaiheissa.