OP Software Academy

Me OP Ryhmässä haluamme monipuolistaa ja etsiä entistäkin tehokkaampia konsteja henkilöstömme oppimiselle. Siksi perustimme OP:n oman Software Academyn.

OP Software Academy on OP:n oma osaamisen kehittämisen yhteisö, joka tarjoaa OP:laisille oppimismahdollisuuksia teknologiaosaamisen kehittämiseen. Akatemian opintojen avulla OP:laiset pääsevät syventämään strategista teknologiaosaamistaan systemaattisesti ja jatkuvasti. Akatemia tarjoaa ketteriä oppimismahdollisuuksia kaikille, sillä sen verkkosisältöjä voi jokainen hyödyntää omien aikataulujensa mukaan.

OP Software Academyn kursseilla opiskelijat voivat vahvistaa nykyistä osaamistaan tai kokeilla jotain aivan uutta teknologian alueella.  Käytännönläheiset opinnot koostuvat kahdeksasta eri aihealueesta eli oppimistornista. Tällä hetkellä akatemia tarjoaa oppimismahdollisuuksia kahdeksana eri oppimistornina, joiden teemat ovat Cloud, APIs & Integrations, Mobile, Data, DevOps, Security, Design & Product Thinking ja Quality Assurance. Moni työntekijä opiskelee useamman tornin opinnot ja suorittaa koko akatemian.

Software Academyssa opiskelu tapahtuu pienryhmissä kollegoiden mentoroimana, joilta saa monipuolista tukea opintoihin. Opinnoissa tarvittavat lisenssit ja sertifiointikokeet kuuluvat kokonaisuuteen, ja Software Academy tarjoaa ne opiskelijoille opintojen päätteeksi. Akatemian opinnot ovat tarjolla myös muille kuin Kehittäminen & Teknologiat –organisaation työntekijöille.  

70:20:10-malli

Meillä OP:lla työssäoppiminen ja kehittyminen ovat suuressa roolissa. Niiden tukemisesta pitää huolen käytössämme oleva 70:20:10-malli.

70:20:10-mallin mukaan työntekijä voi jakaa työaikansa seuraavasti:

  • 70% päivittäiseen työntekoon 
  • 20% toimintatapojen ja -mallien kehittämiseen, jotta päivittäinen työ sujuisi paremmin 
  • 10% oman osaamisen kehittämiseen ja uuden oppimiseen. 


70:20:10 -mallin tarkoitus on tukea jokaisen osaajan päivittäisen työn sujumista ja mielekkyyttä. Malli auttaa jakamaan työpanoksen niin, että päivittäiselle työlle, sen parantamiselle sekä uuden oppimiselle löytyy jokaiselle oma aikansa.

OP:laisena saat siis käyttää 10% työajastasi opiskellen vaikkapa pilvipalveluita, liiketoimintaa tai uutta ohjelmointikieltä. 20 % prosenttia työajasta on tarkoitettu päivittäisen työn parantamiseen esimerkiksi työyhteisön omien tilaisuuksien ja foorumien toiminnan kautta. Loppu aika on sitten allokoitu päivittäiselle työnteolle.