Osaamisen kehittäminen OP Ryhmässä

Panostamme ammattilaistemme työssäoppimiseen ja kehittymiseen. Haluamme jokaisen OP:laisen löytävän oman polkunsa kasvuun ja kehittymiseen. Tätä tuemme erilaisilla mahdollisuuksilla, kuten kannustamalla sisäisiin uramahdollisuuksiin, 70:20:10-mallilla sekä OP Software Academylla.

70:20:10-malli

70:20:10-mallin tarkoitus on tukea jokaisen osaajan päivittäisen työn sujumista ja mielekkyyttä, sekä oman henkilökohtaisen osaamisen laajentamista ja syventämistä. Malli auttaa jakamaan työpanoksen niin että päivittäiselle työlle, sen parantamiselle sekä uuden oppimiselle löytyy jokaiselle oma aikansa.

70:20:10-mallin mukaan työntekijä voi jakaa työaikansa seuraavasti:

  • 70% päivittäiseen työntekoon
  • 20% toimintatapojen parantamiseen, jotta päivittäinen työ sujuisi paremmin
  • 10% oman osaamisen kehittämiseen, kokeiluihin ja uuden oppimiseen

 

OP Software Academy – OP:n oma osaamisen kehittämisen yhteisö

Me OP Ryhmässä haluamme monipuolistaa ja etsiä entistäkin tehokkaampia keinoja henkilöstömme oppimiselle. Siksi OP:laiset ovat voineet opiskella ja kehittää omaa osaamistaan OP:n omassa Software Academyssa jo vuodesta 2019 lähtien.

OP Software Academy tarjoaa OP:laisille oppimismahdollisuuksia teknologia- ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Kursseilla opiskelijat voivat syventää nykyistä osaamistaan tai opiskella itselleen uutta aihealuetta laajasta opintovalikoimasta. Software Academyssa jokainen voi valita itselleen sopivan opintotyylin; osa opinnoista on valmiiksi rakennettuja itseopiskelupolkuja, kun taas toiset opiskellaan pienryhmissä OP:n omien syväosaajien mentoroimana.  

Akatemian opintojen avulla OP:laiset pääsevät syventämään osaamistaan systemaattisesti ja jatkuvasti.

Miten oman osaamisen kehittämisen arki rakentuu?

Millaista on toimia mentorina OP Software Academyssa? Expert System Test Engineer Mikko Paloheimo kertoo kokemuksistaan Quality Assurance -tornin mentorina. 

Lue Mikon haastattelu >>

Miten OP:laiset uudistavat osaamistaan ja saavat eri näkökulmia työhönsä? Sen meille kertovat Software Academyn konkarit Mikko, Joanna ja Sarianna.

Lue viisi faktaa osaamisen kehittämisestä >>

Mikä tekee OP:n Software Academystä ainutlaatuisen? Test Engineer Joanna Mäkinen kertoo omista opinnoistaan ja ensimmäisestä vuodestaan mentorina.

Lue Joannan haastattelu >>