Ensimmäinen vuosi OP:lla Solution Analystina – millaista oli työskentely datan ja liiketoiminnan rajapinnassa?

Juuso Kossilan ensimmäiseen vuoteen Solution Analystina mahtui monipuolisia ja haastavia kehitysprojekteja sekä vapautta ja vastuuta sopivassa suhteessa.

”OP oli minulle tuttu työpaikka jo hieman pidemmältä ajalta, sillä tulin OP:lle ensimmäisen kerran kesätöihin rahoituksen opiskelijana muutama vuosi sitten. Silloin päätehtävänäni oli kehittää uutta suunnittelu- ja konsolidointijärjestelmää talousasiantuntijoidemme käyttöön. Niissä tehtävissä jatkoin osa-aikaisesti opiskelujeni ohella, kunnes aloitin Solution Analystina vakinaisesti valmistumiseni yhteydessä. Nykyisin työskentelen Product Ownerina.

Solution Analystille on tarjolla useita erilaisia uramahdollisuuksia ja etenemispolkuja OP:lla, ja samalla työnimikkeellä voi tehdä töitä hyvinkin vaihtelevissa tehtävissä. Itse työskentelin talouden kehittämisen parissa ja työni loppukäyttäjiä olivat ennen kaikkea oma henkilöstömme. Työni sijoittui liiketoiminnan ja sovelluskehittämisen rajapintaan, eli sekä datan että liiketoiminnan ymmärrys olivat työssäni tärkeässä roolissa. Roolini kehittyi ja eli jatkuvasti talouden kehitystarpeiden mukana. Viimeisimmäksi Solution Analyst -tehtäväni piti sisällään monenlaisia eri sovelluskehityksen osa-alueita aina uusien toiminnallisuuksien suunnittelusta niiden testaamiseen ja käyttöönottoon saakka. Liiketoimintapuolella minua työllisti etenkin talouden prosessien ja toimintatapojen kehittäminen, sekä tiimin kvartaalitavoitteiden asetanta. Toimin myös OP Ketterän muutosagenttina.

Ensimmäisen vuoden aikana pääsin osallistumaan monipuolisesti erilaisiin projekteihin – laskin juuri, että ehdin olla mukana ainakin neljässä eri hankkeessa. Minulle on aina sopinut se, ettei työnkuvani ole kovinkaan rajattu, vaan olen päässyt kasvattamaan sekä syväosaamista tietyillä osa-alueilla, että kehittämään laajempaa moniosaamista. Sovelluskehittämisessä ja datatyöskentelyssä teknisten yksityiskohtien ymmärtäminen on tärkeää, mutta onnistuneet määrittelyt vaativat sen, että olen kyennyt näkemään syy-seuraussuhteet tehtyjen päätösten takana. Finanssialalla työskennellessä tutuksi on tullut myös toimialan lainalaisuudet ja regulaatioviidakko. Olen siis päässyt perehtymään esimerkiksi siihen, kuinka EU:n pankkisektori ja makrotaloudelliset vaikuttimet toimivat sääntelyn takana.

Software Academy ja 70:20:10-malli tukevat jatkuvaa oppimista 

Ensimmäisiltä päiviltäni muistan erityisesti odottaneeni, että pääsen näkemään mitä kaikkea näin isossa talossa oikein tapahtuu ja voi päästä tekemään. Monipuolinen kehitystyö kuulosti kiinnostavalta ja toivoin myös, että pääsisin altistamaan itseni usealle eri aihepiirille ja oppimaan uutta. Tulin sopivasti taloon juuri keskelle organisaatiotasoista ajattelutavan muutosta, kun siirryimme noudattamaan ketteriä toimintatapoja tekemisessämme.

Todellisuus on vastannut odotuksiani sekä Solution Analystina että nykyisessä roolissani Product Ownerina: työ on todella vaihtelevaa ja työpäivät harvoin toistavat itseään. Täällä myös kannustetaan aidosti oman osaamisen kehittämiseen. Tästä hyvä esimerkki on käytössämme oleva 70:20:10-malli, jossa jokainen saa allokoida omaa työaikaa osaamisensa kehittämiseen. OP:n Software Academyn kurssit ovat olleet kätevä väylä uusien taitojen oppimiseen työajalla. Esimerkiksi, ensimmäisenä vuotenani Solution Analystina otin vetovastuulleni talouden sähköisen arkistoinnin kehittämisprojektin, ja sitä varten kävin Software Academyssa Product Ownereille suunnatun kurssin, jossa pääpaino oli etenkin toimittajayhteistyön ja palvelumuotoiluajattelun kirkastamisessa. Software Academysta löytää kattavan tarjooman myös teknisemmistä kursseista, ja tätä kautta tutuksi on tullut muun muassa AWS:n pilviarkkitehtuuri.

On ollut mukava huomata, että täällä vallitsee luottamuksen ilmapiiri, jossa ymmärretään vapauden ja vastuun välisen tasapainon tärkeys. Itseohjautuvuus on iso osa työtä, ja omat työkuvionsa saa järjestellä melko vapaasti, kunhan riippuvuuksienhallinta on kunnossa ja asiat etenevät. On ollut myös mielenkiintoista nähdä, millaista käytännön lisäarvoa ja tehokkuutta ketterät toimintamallit ja sprinttitekeminen tuovat työhön.

Uskallus kokeilla uutta vie kohti tavoitteita 

Minulle työhön on tuonut merkityksellisyyttä se, että asioita halutaan parantaa jatkuvasti ja siihen myös kannustetaan. Vaikka töitä tehdään itsenäisesti, saa kollegoilta aina tukea ja ryhmähenkemme on hyvä. Lisäksi töiden ja vapaa-ajan erinomainen suhde antaa virtaa työarkeen. Minut yllätti myös se, kuinka kansainväliseen työympäristöön oikein tulinkaan. Vaikka olemme suomalainen toimija, niin Kehittäminen ja Teknologiat -organisaatiossa on todella kansainvälinen ilmapiiri ja englantia pääsee käyttämään suomen rinnalla aktiivisesti.

Ensimmäisen vuoteni aikana tiimimme oli asettanut toiminnallemme melko rohkeitakin tavoitteita ja niitä onnistuttiin jatkuvasti saavuttamaan. Siinä auttoi teknologioiden monipuolisuus ja yhteinen uskallus kokeilla uutta – automatisoimme muun muassa tiettyjä taloushallinnon manuaaliprosesseja onnistuneesti. Täällä on todella päässyt kasvamaan moniosaajaksi ja uskon, että tämän kaltainen osaaminen on arvokasta myös tulevaisuuden työmarkkinoilla.”