4 yleisintä uskomusta asiakaspalvelusta – lue, kuinka mursimme myytit!

Finanssialan asiakaspalvelutöihin liittyy monenlaisia uskomuksia ja myyttejä, jotka kaipaavat päivitystä. Niitä kumoamaan saimme asiakaspalvelun asiantuntijamme, trainereina työskentelevät Jonne Turusen sekä Jenni Vaskelaisen


 
Myytti 1: Asiakaspalvelutehtävät ovat yksipuolisia ja työpäivät samanlaisia 

Usein kuulee väitettävän, että asiakaspavelutehtävät eivät ole kovinkaan monipuolisia. Mitä mieltä olette tästä myytistä? 

- Tarua. Asiakaspalvelutehtävät meillä OP Ryhmässä ovat paljon muutakin kuin asiakkaiden ongelmien ratkomista. Esimerkiksi oman tiimin työhön liittyvät kehitysideat ovat osa kaikkien asiakaspalvelijoidemme työnkuvaa, ja meille on tärkeää että asiakaspalvelijamme pääsevät kehittämään omaa ja tiiminsä toimintaa omien intressiensä mukaisesti, Jonne kertoo. - Saamme myös asiakkailta jatkuvasti hyviä ideoita työmme kehittämiseen, ja niiden eteenpäin viestiminen onkin osa asiakaspalvelijan työtä, hän toteaa. 

- Juuri näin. Jokainen asiakas on erilainen, ja siksi jokaisessa asiakaskohtaamisessa pääsee käyttämään työn soveltamistaitoja ja ketteryyttä. Vuorovaikutustaidot, empatia sekä ongelmanratkaisutaidot kehittyvätkin näissä työtehtävissä jatkuvasti, kun opittua saa jatkuvasti soveltaa hieman eri näkökulmasta, Jenni komppaa. - Päivät pysyvät monipuolisina myös vastauskanavien osalta, sillä ne vaihtelevat joka päivä. Hyvät etätyömahdollisuutemme tarjoavat vaihtelua siihen, missä töitä tehdään ja laajentavat työskentelymahdollisuuksia yli paikkakuntarajojen, hän lisää.  

Myytti 2: Asiakaspalvelijan pitää olla ekstrovertti 

Asiakaspalvelijan on oltava aina puhelias ja ulospäinsuuntautunut. Vai onko näin sittenkään? 

- Tarua. Meillä asiakaspalvelutehtävien ammattilainen saa olla oma itsensä omalla persoonalla – tärkeintä on oman tyylin ja työtavan löytäminen, Jenni toteaa. - Tässä apua tarjoavat esihenkilöt ja valmentajat, jotka pitävät huolen siitä, että jokainen työntekijämme saa oikean määrän tukea tarvitsemiensa osa-alueiden ja taitojen opetteluun ja harjoittamiseen, hän kertoo.  

- Tietynlainen persoona ei siis tarvitse olla, jotta viihtyy näissä työtehtävissä, sillä tekijöitä ja tyylejä on yhtä monta kuin asiakkaitakin. Asiakaskohtaamisissa jännittämistäkään ei tarvitse pelätä, vaan tärkeintä on se, että asenne on kohdillaan ja haluaa oppia uutta sekä kehittää omaa toimintaansa, Jonne summaa. 

Myytti 3: Asiakaspalvelutehtäviä tai niiden tekijöitä ei arvosteta 

 
Usein asiakaspalvelutehtävistä ajatellaan, että ne ovat vain opiskelijoille tai uransa alkuvaiheessa oleville. Tämä taas saattaa johtaa mielikuvaan, että työ olisi helppoa ja työn tekijöitä ei arvostettaisi. Pitääkö tämä paikkansa? 

- Tarua. Asiakapalvelijamme ovat alansa huippuosaajia, joilta löytyy asiantuntemusta ja osaamista laajasti monesta eri aihepiiristä. Heidän työllään on merkittävä arvo koko OP Ryhmälle, sillä asiakaspalvelijamme ovat usein ensimmäinen taho, jonka asiakkaamme kohtaavat. He luovat merkityksellisiä kohtaamisia asiakkaidemme kanssa joka päivä, Jonne kertoo.  

- Juuri näin. Vaikka työpäivät tarjoavat erilaisia isompia ja pienempiä haasteita ja erilaiset tunnelataukset voivat olla läsnä kun asiakkaat kertovat meille pulmistaan, arvostavat asiakkaat aidosti sitä, kun he saavat laadukasta palvelua ja ongelmansa ratkaistua. Saammekin jatkuvasti positiivista avopalautetta asiakkailtamme siitä, kuinka hyvin heitä autettiin ja kuinka asiakaskohtaamisesta jäi positiivinen tunnejälki, Jenni vahvistaa.  

 

Myytti 4: Asiakaspalvelutehtävät ovat väliaikaisia, eikä työnkuvaa pääse kehittämään omien intressien mukaisesti.  

Monia saattaa mietityttää, voiko asiakaspalvelutehtävissä päästä luomaan uraa pitkällä tähtäimellä. Onko väittämä tehtävien väliaikaisuudesta totta vai tarua.  

- Tarua. Tehtävämme sopivat monen tyyppisille ihmisille, ja siksi urapolkumahdollisuuksia on yhtä monta kuin tekijöitäkin. Monenlaisia vaihtoehtoja asiakkaiden kanssa työskentelyyn riittää, sillä tehtävämme vaihtelevat aina asiakasrajapinnassa työskentelystä erilaiseen taustatekemiseen, Jenni kertoo.  

- Asiakaspalvelutehtävissämme tehdään aktiivisesti itsearviointeja siitä, mitkä teemat tuntuvat itselle kaikkein kiinnostavimmilta. Aihekokonaisuuksia vaihtelemalla pääseekin haastamaan itseään ja oppimaan uutta jatkuvasti. Henkilöasiakkaiden päivittäispalveluista voi esimerkiksi  siirtyä rahoitus- ja sijotuspuolelle, tai kokeilla vaikkapa yrityspuolella työskentelyä, Jonne toteaa. -Erilaisia tehtäviä voi päästä kokeilemaan myös työnkiertokokeilujen kautta. Omalla aktiivisuudella, asenteella ja työotteella on paljon merkitystä: kun tekee työnsä hyvin, ovet erilaisille urapoluille aukeavat, Jenni jatkaa. 

-Omat mielenkiinnon kohteensa ja urahaaveensa kannattaakin kertoo ääneen, sillä meille on tärkeää, henkilöstömme pääsee kehittämään vahvuuksiaan. Osaavat esihenkilömme pitävät huolen siitä, että erilaisia vaihtoehtoja pystytyään tarjoamaan aktiivisesti, trainerit summaavat.