Ketterästi yhdessä oppien – Viisi faktaa osaamisen kehittämisestä Software Academyssa

OP:lla osaamisen kehittämiseen panostetaan vahvasti. Yksi konkreettinen väylä tämän toteuttamiseen on OP Software Academy, joka tarjoaa monipuolisia kursseja aina ohjelmistokehittämisestä liiketoimintaosaamiseen. Mutta miltä osaamisen kehittäminen pohjimmiltaan näyttää, kun kurkistetaan mallien taakse jokapäiväiseen arkeen ja kulttuuriin? 

Kolme OP:laista, Software Academyn mentoreina toimivat Mikko Paloheimo ja Joanna Mäkinen sekä akatemian opintoja suorittanut Sarianna Rautiainen kertoivat meille, miten 70:20:10-malli näkyy heidän työarjessaan. Näiden ajatusten pohjalta kokosimme yhteen viisi faktaa osaamisen kehittämisestä OP:lla. 

Fakta 1: Osaamisen kehittäminen tapahtuu ketteränä osana arkea 

70:20:10-malli kytkeytyy OP Ryhmän itseohjautuvaan toimintakulttuuriin, joten osaamisen kehittämiseen annetaan sekä valmiuksia että vapauksia. Vaihtoehtoja 10-osuuden hyödyntämiseen on paljon: laajojen kurssikokonaisuuksien lisäksi esimerkiksi itseopiskelumateriaalit ja työkavereiden kanssa sparrailut ovat hyviä tapoja saada uusia oivalluksia. 

”Opiskelen jatkuvasti - minusta on etuoikeus, että meillä on mahdollisuus kehittää osaamispääomaamme työn puitteissa. 70:20:10-mallin soveltaminen on siksi kannustavaa, kun voi huomioida työtilanteen ja valita opintoja sen mukaan, miten tilanne sallii. Esimerkiksi tänä keväänä linjatöissä oli ohjelmassa ison hankkeen käyttöönotto ja siksi osaamisen kehittyminen tapahtui työn ohessa yksittäisten kurssisuoritusten sijaan”, Sarianna kertoo. 

Fakta 2: Henkilökohtaista osaamista voi syventää ja laajentaa täysin haluamaansa suuntaan 

70:20:10-malli ja Software Academy tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden arjen jäsentämiseen ja opiskelun rytmittämiseen. Näin ollen OP:laisilla on aikaa perehtyä aiheisiin, joihin ei kiireisessä työarjessa ehdi paneutumaan tai jotka laajentavat osaamista yli tehtävärajojen. 

”Software Academyssa on niin laaja kattaus kursseja, että sieltä voi valita täsmäisku-tyyppisesti juuri sen kurssin, josta on hyötyä arkitekemisessä tai sitten yleistasoisempia "hyvä tietää ja ymmärtää" tyyppisiä johdantokursseja eri aiheisiin”, Mikko tiivistää. 

Fakta 3: Oppiminen tuo mukanaan inspiroivan yhteisön 

Software Academyn arvo työntekijälle piilee ennen kaikkea verkostoitumisessa ja siinä, että kurssit on tehty asiantuntijalta asiantuntijalle, juuri OP:n kontekstiin sopivaksi. Tavoitteena on, että yksilöiden oppiessa eri aiheista ja jakaessa tietoa keskenään koko tiimin kompetenssi kasvaa ja kaikki hyötyvät. 

”Software Academy tarjoaa osaamisen kehittämiseen erinomaiset puitteet: hyvät sisällöt, asiantuntevat, innostuneet ja innostavat mentorit eikä vähäisimpänä loistavan vertaistuen ja verkoston samoista asioista kiinnostuneista ammattilaisista. Koen, että tällaisena hybridityöskentelyn aikana, kun livekohtaamiset ovat vähäisempiä kuin ennen, uudet opinnot tarjoavat kätevän tavan omien verkostojen laajentamiselle”, Sarianna pohtii. 

Fakta 4: Osaaminen laajenee myös mentoroimalla muita 

Parhaiten voi monesti oppia opettamalla muita ja Software Academy tarjoaakin OP:laisille opiskelun lisäksi mahdollisuuden lähteä mentoriksi, mikä kehittää kokemuksena sekä tärkeitä työelämätaitoja että opetettaviin aiheisiin liittyvää osaamista. 

 ”Iso osa mentorointia on keskustelun johdattelua ja kokemusten jakamista puolin ja toisin. Muiden näkökulmien ja ajatusten kuuleminen kurssiteemaan liittyvistä aiheista oli hyvin opettavaista. Mentorointi oli minulle myös hyvä tapa kehittää kommunikaatiotaitoja ja laajentaa omaa mukavuusaluetta”, Joanna kertoo. 

Fakta 5: Osaamisen kehittäminen ei pysähdy 

Ammatilliseen kehittymiseen panostetaan, koska OP:lla tunnistetaan, että työssä oppimisen kautta henkilöstön osaaminen ja liiketoiminta uudistuu. Osaamisen kehittäminen onkin jatkuva projekti, mikä näkyy myös Software Academyn kehitystyössä.  

"Vierivä kivi ei sammaloidu; ohjelmistokehityksen kyydissä pysyminen vaatii jatkuvaa tietojen ja taitojen ylläpitämistä ja Software Academy tarjoaa siihen mainion väylän muun osaamisen ylläpidon ohessa. Koen, että akatemiaamme on hyvä arvioida ja kehittää yhä vain paremmaksi, ja jakaa osaamista ja käytäntöjä myös toisillemme”, Mikko painottaa.