Siirryin Kiitorata-traineeksi OP:n Riskienhallintaan suoraan yliopistomaailmasta suurella mielenkiinnolla: olin halukas näkemään, millaista riskienhallinta pankkialalla todellisuudessa on ja miten opinnoissa opittuja taitoja pystyy hyödyntää käytännön työtehtävissä? Positiivinen yllätys olikin, että omia taitoja pääsi soveltamisen lisäksi syventämään varsin monipuolisesti.

Työpaikkani oli OP:n Riskienhallinnan Validoinnit-yksikössä, jossa tehtävänäni oli tarkastella ja hallita OP:ssa käytössä olevien mallien malliriskiä. Yksikkömme toteuttaa mallin omistajista riippumatonta mallien ulkopuolista tarkastelua esimerkiksi teoreettiselta, tilastolliselta ja sääntelyn kannalta. Työpaikka Validoinnissa on mahdollistanut erilaisten mallien näkemisen OP:n eri liiketoimintojen alueilta. Olen päässyt tarkastelemaan esimerkiksi markkina ja luottoriskiä mittaavia malleja sekä luottopäätöksenteossa käytettävää mallia.

Riskienhallinnassa minut otti vastaan monipuolisen tieteellisen kokemuksen omaava asiantuntijajoukko, jonka toimintaan pääsin alusta asti täysillä mukaan. Sain vastuuta ja pääsin itse aktiivisesti vaikuttamaan ja hyödyntämään omaa osaamistani erilaisissa työtehtävissä. Alussa uuden informaation määrä tuntui hieman musertavalta, mutta vähitellen tämän informaatiotulvan sai kontrolliin ja ymmärrykseni pankkien riskienhallinnasta pääsi kehittymään. Toki kaikkea ei voi puolessa vuodessa oppia, eikä täydellisyyttä myöskään odotettu.

Itselle positiivisimpia asioita on ollut omien opintojen aikana saadun osaamisen todentaminen ja kehittyminen. Excel ja R-kieli pyörivät yhtä näppärästi sekä opintojen että käytännön työtehtävien ohessa ja samat laskusäännöt ja teoriat pätevät myös yliopistomaailman ulkopuolella. Tähän päälle on tullut paljon uutta tietoa riskienhallinnan sääntelyn vaatimuksista, käytännön prosesseista ja omista työskentelytavoista. Lisäksi tiimissä on vallinnut hyvä yhteishenki, ja seuraa on lounas- ja kahvitaukojen lisäksi löytänyt myös vapaa-ajalla.

Lopulta onkin mukavaa voida todeta, että työni OP:n Riskienhallinnassa jatkuu vielä trainee-jakson jälkeenkin.

Iiro, Riskianalyytikko-trainee / Riskienhallinta