Työskentelin Pohjola Vakuutuksessa Data-analyytikko -traineena. Tehtävässäni korostui tiedon koostaminen ja visualisointi liiketoiminnan kannalta hyödyllisten päätösten tukemiseksi. Pääsin keskittymään erityisesti myynnin johtamisessa olennaisen tiedon visualisointiin, asiakkuus- ja poistuma-analyyseihin ja myynnin raportoinnin kehittämiseen. Lisäksi pääsin läheltä seuraamaan riskianalyysihanketta, jossa datan avulla pyritään tunnistamaan ja hallitsemaan sekä sisäisiä että ulkoisia riskejä. Työhön pääsi vaikuttamaan oman mielenkiinnon mukaan, sillä harvoihin asioihin oli vain yhtä oikeaa lähestymistapaa. Liiketoiminnan ja IT:n rajapinnassa toimiessa tärkeä osa työtä oli myös inspiroida liiketoimintaa näkemään datan mahdollisuuksia ja toisaalta myös mahdollistaa dataa käyttöön kestävien ja digitalisoitujen ratkaisujen mahdollistamiseksi. Mukavat tiimikaverit auttoivat joukkoon pääsemisessä ja heiltä sai aina apua, kun sitä tarvitsi.

Mieleenpainuvammaksi opiksi kuluneelta kuudelta kuukaudelta nostaisin sen, että olen oppinut kommunikoimaan niin sanottua IT-kieltä. Varsinkin kaupallisen ja rahoitusalan opiskelijana näen, että se on suuri etu tulevaisuuden tavoitteita ajatellen, sillä sekä työelämän että asiakkaiden vaatimusten noustessa kehittämistä ja teknologiaa ei voida ajatella enää irrallisena osana liiketoimintaa. Työskentely ketterässä tiimissä erilaisten osaajien kanssa on myös tarjonnut eturivin paikan seurata, kuinka datamassasta on analytiikan avulla mahdollista tarjota liiketoiminnalle konkreettista etua operatiiviseen toimintaan, sekä toisaalta myös konkretisoinut sen, kuinka tärkeää on visualisoida se, mitä on mahdollista saavuttaa nykyisillä kyvykkyyksillä.

Kiitorata on loistava mahdollisuus päästä mukaan vaikuttamaan finanssialan kehitykseen Suomessa yhdessä muiden huippuosaajien kanssa. Olen omassa tiimissäni päässyt mukaan liiketoiminnan kannalta merkittävään tekemiseen sekä saanut myös vastuuta päätöksenteosta. Rohkeudella kyseenalaistaa ja ratkaisukeskeisellä asenteella pärjää traineena pitkälle ketteräksi muuttuvassa organisaatiossa. Kuuden kuukauden trainee-jakso tarjoaa hyvät edellytykset kehittää ja soveltaa omaa osaamistaan työelämässä sekä oppia paljon uutta muuttuvasta finanssialasta.

Essi, Data-analyytikko -trainee / Pohjola Vakuutus