Kiitorata trainee-ohjelma on kokonaisuudessaan ollut hyvin onnistunut kokemus monestakin syystä; ryhmätasolla ohjelma oli hyvin suunniteltu ja kaikki yhteiset tapahtumat olivat onnistuneita, varsinkin johdon ja asiantuntijoiden tapaamiset olivat hyvin kiinnostavia ja opettavaisia.

Itse työskentelin OP Yrityspankin Luottovastuut ja analyysit- yksikössä analyytikko-traineena, jossa päätehtäväni on ollut OP:n jo olemassa olevien sekä mahdollisten uusien yritysasiakkaiden analysointi ja luottoluokituksen määrittäminen. Tehtävässä oppimiskäyräni on ollut jyrkkä ja vastuuta on saanut kehittymisen myötä aina lisää. Yksikkötasolla suurimmat tekijät onnistuneen ohjelman taustalla ovat olleet onnistunut integraatio työtehtäviin, hyvin suunniteltu perehdytys ja heti ensimmäisestä päivästä saatu vastuu ja oman tiimin luottamus.

Tiimimme on erittäin mukava, kannustava ja ammattitaitoinen, mikä on toiminut hyvänä motivaattorina suoriutua tehtävistä huolella. Tiimi on myös hyvin samanhenkinen sekä suhteellisen nuori, ja meillä on ollut paljon yhteistä ohjelmaa myös työpaikan ulkopuolella, mikä on auttanut ja nopeuttanut työyhteisöön sopeutumista.

Suosittelen Kiitorataa kaikille finanssialasta kiinnostuneille opiskelijoille, sillä ohjelma toimii luonnollisena siirtymänä opiskelumaailmasta työelämään ja antaa hyvät valmiudet jatkaa oman alan tehtävissä myös Kiitoradan jälkeen. Sain itse vakituisen työpaikan samalta osastolta heti trainee-jaksoni jälkeen, jossa työt jatkuvat samojen tehtävien parissa kera lisävastuun.

Casper, Analyytikko-trainee / OP Yrityspankki