Talousrikollisuuden torjunnan toiminta

Talousrikollisuuden torjunnan tehtävänä on mahdollistaa OP Ryhmän asiakkaiden taloudellinen menestys sekä turvallinen toimintaympäristö tarjoamalla keskitettyjä talousrikollisuuden torjunnan palveluita.

Työmme liittyy OP Ryhmän yhteiskunnalliseen tehtävään auttaa viranomaisia torjumaan harmaata taloutta, rahanpesua, rikollisuutta ja julkisen vallan väärinkäytöksiä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Finanssi- ja vakuutusalalla on lakiin perustuva velvollisuus tuntea asiakkaan taustaa ja toimintaa. Tietojen keräämisellä ja analysoinnilla varmistamme, että asiakkaiden palvelu on turvallista ja heidän tarpeitaan vastaavaa. Talousrikollisuuden torjunta toimintona huolehtii OP Ryhmän rahanpesun estämiseen liittyvistä operatiivisista ja teknisistä kyvyistä.

Talousrikollisuuden torjunta koostuu viidestä tiimistä: AML-monitorointi, Asiakkaan tunteminen, Pakoteseuranta, Väärinkäytösten hallinta sekä Analytiikka & prosessienhallinta. Vastuualueellamme työskentelee monipuolisesti toimihenkilöitä, asiantuntijoita ja esihenkilöitä. Toimintomme luottaa jatkuvan kehityksen periaatteisiin sekä moderniin, järjestelmätuettuun prosessiin. Tätä varten toimintomme tukena on myös analytiikan ja prosessinhallinnan ammattilaisia.

Talousrikollisuuden torjunta on voimakkaasti kehittyvä finanssitoiminnan alue. Muuttuva regulaatio luo erilaisia vaatimuksia, minkä vuoksi kehittämiseen liittyvää tekemistä on paljon. Työllämme on aito yhteiskunnallinen merkitys, joka näkyy myös henkilöstökyselyissämme motivoivana tekijänä.