Sisäinen tarkastus

Finanssialan lainsäädäntö edellyttää riippumattoman sisäisen tarkastuksen järjestämistä. Sisäisessä tarkastuksessa arvioimme erityisesti strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamista, riskienhallintaa, raportointia, lakien ja ohjeiden noudattamista sekä toiminnan tehokkuutta ja laatua. Suoritamme tarkastuksia koko OP Ryhmässä. Tarkastuksissa annamme suosituksia riskien vähentämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Seuraamme laajasti OP:n toimintaa sekä varmistamme systemaattisesti antamiemme suositusten toteuttamisen. Työskentelemme aktiivisesti vuorovaikutuksessa OP:n johdon ja muiden sidosryhmien kanssa.

Sisäisessä tarkastuksessa työskentelee noin 40 henkilöä. Teemme vuositasolla noin 80 tarkastusta ja annamme yli 500 suositusta. Tarjoamme monipuolisia uramahdollisuuksia osaajillemme. Käytössämme on Sisäisen tarkastuksen asiantuntijaurapolkumalli, jossa asiantuntijan vastuu ja tehtävät laajenevat osaamisen lisääntyessä kattamaan yhä suuremman osan Sisäisen tarkastuksen toiminnasta ja sen kehittämisestä. Tarkastusosaamisen lisäksi arvostamme erityisesti tarkastuskohteidemme toiminnan osaamista, vuorovaikutustaitoja sekä IT- ja data-analytiikkaosaamista.

Asiantuntijatehtävämme ovat Internal Auditor, in lisäksi Senior Internal Auditor, Internal Audit Manager sekä Specialist / IT-specialist.  Omasta roolista riippumatta jokaisella asiantuntijallamme on mahdollisuus osallistua toimintamme kehittämiseen ja useilla on omalla vastuulla jokin koko Sisäistä tarkastusta koskeva kehittämishanke.

Organisaatiomme toimii ketterien toimintatapojen mukaisesti ja käytössämme on hiotut prosessit sekä modernit työkalut. Meillä on monipuolista osaamista koko OP:n toiminnasta ja meillä työskentelevä saa laajan näkyvyyden koko OP Ryhmään. Sisäinen tarkastus on yksi Corporate Governancen kulmakivi, jolla on tärkeä rooli OP:n toiminnan kehittymisen tukena.