Markets

Kiinnostavatko sinua johdannaiset, valuutat, osakkeet tai bondit? Tarjolla on kesätöitä pääomamarkkinoiden eri osa-alueilla asiakasrajapinnassa, raportoinnissa ja back office -tehtävissä. Haemme kesätyöntekijöitä laaja-alaisesti eri alueille: johdannais- ja valuuttamyyntiin, osake- ja velkaemissioiden järjestämiseen, tradingiin, kvantitatiiviseen analyysiin ja ohjelmointiin, laskentatoimeen, riskienhallintaan sekä back officeen.

Edellytämme valittavilta henkilöiltä korkeakouluopintoja sekä vahvaa kiinnostusta finanssialaan. Tarkennathan hakemuskirjeessäsi, millä alueilla olet kiinnostunut työskentelemään ja miten osaamisesi tukee sinua tehtävässä onnistumisessa. Osassa Marketsin kesätyötehtävissä arvostamme ohjelmointiosaamista, matemaattista kyvykkyyttä sekä aiempaa arvopaperituntemusta. Liitäthän hakemukseesi opintosuoritusotteesi.

Uratarina

”Odotukseni tulevaa kesätyötäni kohtaan olivat korkealla, sillä olin saanut työpaikan, joka aidosti kiinnosti minua ja pääsin ensimmäistä kertaa kartuttamaan arvokasta työkokemusta ja oppia alalla, jossa haluan työskennellä myös tulevaisuudessa.

Työtehtäväni vastasivat hyvin odotuksiani ja ennakkotietoja, joita olin esimieheltäni saanut ennen kesätyön aloitusta. Laaja ja monipuolinen perehdytys valmensi minut erinomaisesti tuleviin työtehtäviini, jotka sisälsivät mm. vakuudenhallintaa, OTC-johdannaisten päivittäisasioiden parissa työskentelyä (mm. maksuliikenteen hoitamista ja kauppojen vahvistamista) ja niin sanottua selvitystyötä (poikkeamien selvitystä) sekä asiakkaiden kontaktointia. Näiden lisäksi tehtäviini kuului paljon muuta, erityisesti kiireiset kuunvaihteet toivat mukanaan monipuolisia ja vaihtelevia työtehtäviä.

Työn monipuolisuus loi minulle haasteita, joista olen kokenut hyötyväni eniten. Näiden haasteiden selvittäminen ja niistä saatu onnistumisen tunne olivat hienoja hetkiä, jotka ovat jääneet erityisesti mieleeni. Se, että panokseni huomioitiin useasti ja siitä kiitettiin, toivat hymyn kasvoille. Mielekäs bonus oli myös osa-aikasopimuksen saaminen kesätöiden päätyttyä.”

Patrik, Arvopaperitoimihenkilö – kesäharjoittelija