#31 – Agile Coachit tukevat OP:n kulttuurinmuutosta

OP Tech Podcastin 31. jaksossa Kristian Luoma haastattelee OP:lla Senior Agile Coachina sekä Chapter Leadinä työskentelevää Mikko Hiltusta. Päivittäisessä työssään Mikko toimii Digitaaliset alustat -heimossa heimotason Agile Coachina sekä Kehittäminen ja teknologiat -organisaatiossa työskentelevien Agile Coachien Chapter Leadinä.

Tässä jaksossa Kristian ja Mikko keskustelevat muun muassa siitä,

  • mitä agile coaching tarkoittaa,
  • millaisia työtehtäviä Agile Coachin rooliin kuuluu sekä
  • kenelle työ Agile Coachina voisi sopia.

Katso tästä, mitä edellinen jakso käsitteli >> 

Mitä agile coaching tarkoittaa ja millaisia työtehtäviä Agile Coachin rooliin OP:lla kuuluu?

”Agile coachingin tarkoitus ja tavoite vaihtelevat sen mukaan, missä ja kuinka ketterässä kohdeorganisaatiossa coachit työskentelevät. OP:lla työskentelee päälle 70 Agile Coachia, jotka toimivat omissa segmenteissään, kuten muun muassa vähittäispankin, yrityspankin ja vakuutusasioiden puolella, palvelutuotannossa, myynnissä ja konttoreissa – käytännössä katsoen kaikkialla OP Ryhmässä. Segmentti tuo omat erityistarpeensa sille, mitä agile coaching nimenomaisessa kontekstissa tarkoittaa”, Mikko avaa.

”Aloitimme tammikuussa 2019 kourallisella coacheja tukemaan tiimejä ja heimoja OP:n kulttuurinmuutoksessa kohti ketteriä toimintamalleja. Jos kyse olisi vain uusien seremonioiden käyttöönotosta, emme tarvitsisi näin suurta joukkoa mukaan. Nyt, kun kyse on valtavasta kulttuurinmuutoksesta, meidän on oltava tiiviisti tiimien iholla tukemassa muutosta ja kertomassa, miksi muutosta tehdään”, hän jatkaa.

Mikon mukaan Agile Coachien päivissä toistuu usein tietynlainen runko, mutta erilaisten ihmisten kanssa toimiminen tuo työpäiviin erittäin paljon vaihtelua.

”Pyrimme olemaan mukana tiimien seremonioissa kuuntelemassa ja seuraamassa, mitä tiimeille kuuluu. Sitä kautta mietimme, mitä tiimeissä tapahtuu, millaisia havaintoja olemme keränneet ja miten veisimme tiimien toimintaa eteenpäin. Tyypillistä päivää on hankala kuvata, sillä päivät ovat niin kirjavia sisällöltään”, Mikko kertoo.

”Eli työhön kuuluu muun muassa ongelmanratkaisua positiivisessa hengessä, sparraamista, kuuntelemista, synteesien tekemistä ja ehkä prosessimuutosten suosittelua, eikö niin?”, kysäisee Kristian.

”Juuri näin. Itselläni lähimpänä sydäntä ovat fasilitointitehtävät, joissa tiimit pääsevät itse keksimään ratkaisuja ongelmiinsa ja siten loistamaan. Meidän Agile Coachien on tarkoitus olla taka-alalla ja mahdollistaa ihmisille tilaisuus keksiä itse, kuinka he voivat jatkuvasti parantaa omaa työskentelyään”, Mikko sanoo.

”Sellainen toiminta johtaakin yleensä pysyvämpään muutokseen, kun tiimit saavat itse pohtia parhaimpia menettelytapojaan”, Kristian summaa.

Ketterä toimintamalli vie OP Ryhmää Agile Coachien johdolla oikeaan suuntaan

”OP:n ketterän toimintamallin tavoitteena on muun muassa parantaa työntekijäkokemusta ja luoda mahdollisuuksia siihen, että pystymme reagoimaan nopeammin muuttuviin tarpeisiin ja tuottamaan asiakkaillemme entistä parempia palveluita. Mikko, onko ketterä toimintamalli vienyt OP:ta oikeaan suuntaan?”, Kristian kysyy.

”Ihan varmasti on. OP:ta voisi kuvailla isoksi laivaksi, joka kääntyy hitaasti. Muutosta kuitenkin tapahtuu koko ajan ja tuntuu siltä, että olemme menossa oikeaan suuntaan”, Mikko kertoo ja jatkaa:

”Yksi iso asia, jota me Agile Coachit pyrimme tekemään, on muutosprosessin ja oppimisen nopeuttaminen. Uusien toimintamallien oppimista tapahtuukin meillä Agile Coachien tukemana hyvää tahtia. Ongelmatilanteiden sattuessa on palattava askeleissa takaisin ja käännyttävä toiseen suuntaan. Tällainen oppimisen siksak-liike vie meitä kuitenkin kohti lopputavoitettamme – koko organisaation kattavia ketteriä toimintamalleja. Suunta on siis oikea.”

Kuuntele Mikon ja Kristianin keskustelu kokonaisuudessaan Spotifysta >>

Jakson sisältö:

  • Mitä agile coaching tarkoittaa?
  • Agile Coachin työnkuvaus
  • Onko ketterä toimintamalli vienyt OP Ryhmää oikeaan suuntaan?
  • Kenelle työ OP:n Agile Coachina sopii?

Jakson kesto: 14:44 min

Jatketaan keskustelua sosiaalisessa mediassa! Verkostoidu Mikon ja Kristianin kanssa

Mikkoon voit olla yhteydessä myös sähköpostitse osoitteeseen mikko.hiltunen@op.fi.