Lakiasiat

varallisuudenhoidon, vahinkovakuutuksen, perintäpalveluiden sekä talousrikollisuuden torjunnan parissa. Lakiasiat-toimintomme tarjoaa juridista tukea OP Ryhmän liiketoiminnoille ja hallinnolle. Perintäpalvelut-yksikkö tarjoaa perintäpalveluita ryhmän eri liiketoiminnoille. Talousrikollisuuden torjunta tarjoaa puolestaan monipuolisia tehtäviä mm. asiakkaan tunnistamiseen, pakotteisiin, pankkitoiminnan väärinkäytösten torjuntaan, transaktiomonitorointiin sekä analytiikkaan ja prosessien hallintaan liittyvien asioiden parissa.

Esimerkkejä lakiasioiden kesätyötehtävistämme

Perintäneuvottelija

Osallistut Vakuutusperinnän ja luotonvalvonnan asiakaspalveluun ja maksuajan myöntämiseen. Olet mukana velkajärjestelyjen alkukäsittelyssä sekä julkisten haasteilmoitusten käsittelyssä ja alkaneiden konkurssien läpikäynnissä. Osallistut myös rahoitusyhtiötuotteiden vapaaehtoisen perinnän tehtävien hoitoon. Tehtävässä menestymistä auttaa, mikäli sinulla on opintoja esim. insolvessioikeudesta tai kokemusta perintätoimistosta, luotonvalvonnasta tai tietoja konkurssien hoidosta.

Lakimiestrainee, vakuutuksen lakiasiat

Teet samankaltaisia tehtäviä kuin yksikön lakimiehet. Tehtäviesi pääpaino on asiakkaiden oikaisupyyntöjen käsittelyssä yhden tai useamman vakuutuslajin osalta. Tehtävää hoidetaan muiden lakimiesten tuella ja opastuksella. Tehtävän hoitaminen edellyttää loppusuoralla olevia oikeustieteen opintoja sekä työkokemusta vakuutusten parista.

Lakimiesharjoittelija, pankkitoiminnan lakiasiat

Tehtävässä olet mukana tarjoamassa juridista tukea erityisesti Osuuspankeille vähittäispankkitoimintaan sekä perhe- ja perintöoikeuteen ja verotukseen liittyvissä päivittäisissä kysymyksissä vakituisten lakimiesten tuella. Tehtävässä menestymistä auttaa loppusuoralla olevat oikeustieteen opinnot, kokemus pankkialalta ja perhejäämistöoikeuden osaaminen.

AFC Officer

Olet mukana seuraamassa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan ja erityisesti asiakkaan tuntemisen kokonaistilannetta, trendejä ja ilmiöitä ja arvioit niiden vaikutuksia. Tehtäviisi kuuluu yritysasiakkaiden tuntemiseen liittyvä tiedon kerääminen, dokumentointi ja analysointi.

Uratarinoita

Nora, Lakimiesharjoittelija / OP Lakiosasto

Tulin kesätöihin lakimiesharjoittelijaksi lakiosastolle asiakasasiamiespalvelun tiimiin. Asiakasasiamiespalvelussa käsitellään pankki- ja varallisuudenhoitoa, kiinteistönvälityspalveluita sekä vakuutussopimuksia ja vapaaehtoisten vakuutuksen korvauspäätöksiä koskevat oikaisupyynnöt. Tehtäväni koostui asiakkaiden oikaisupyyntöjen käsittelystä, jotka koskivat vakuutussopimuksia ja vapaaehtoisten vakuutusten korvauspäätöksiä lajista riippumatta.  

Tehtävässäni olen kartoittanut laaja-alaista kokemusta vakuuttamisesta ja oppinut paljon uutta tietoa mitä erilaisimmista aiheista ajoneuvon moottorivaurioista lääketieteellisen syy-yhteyden määrittelemiseen. Tärkein taito, jonka olen huomannut kehittyneen, on ollut oikeudellisen perustelemisen ja itsenäisen päätöksenteon taito. Olen joutunut etsimään tietoa eri lähteistä, soveltamaan niitä tapauksiin ja tekemään päätöksen. 

Lähes joka päivä eteen on tullut jotain uutta ja opittavaa on ollut. Tiimikavereiden apu on ollut tärkeää eikä yksin ole tarvinnut jäädä. Yhdessä olemme pohtineet haastavia tilanteita ja päässet lopputulokseen. Kesätyöntekijät on otettu hyvin mukaan eri tiimeihin ja olen saanut kiitosta tehdystä työstä. 

Kesätyöntekijänä tärkeää on, että olet motivoitunut oppimaan uutta ja kehittämään taitojasi, tällä pääsee jo pitkälle! Minulle tarjoutui kesän jälkeen mahdollisuus jatkaa opintojen ohella osa-aikaisena ja tämä toteutettiin erittäin joustavasti. OP:lla opiskelijankin on mahdollisuus jatkaa urakehitystä ja voin ehdottomasti suositella OP:ta työnantajana. 

 

Jan, Lakimiesharjoittelija / Henkilö- ja pk-yritysasiakkaiden pankkitoiminnan juridiikka 

Työskentelin kesän lakimiesharjoittelijana OP:n keskusyhteisössä pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaiden lakiasioissa Osuuspankkien tuessa. Tehtävässäni vastasin eri Osuuspankeista saapuviin oikeudellisiin kysymyksiin, jotka koskivat muun muassa luotto ja vakuus sekä perhe- ja perintöoikeus liitännäisiä asioita. Lisäksi pääsin tutustumaan myös välitystoimintaan OP Kodin kysymysten kautta. 

OP Ryhmä oli minulle työnantajana jo ennestään tuttu, joten odotukseni kesää kohtaan olivat korkealla. Tästä huolimatta yllätyin positiivisesti siitä, kuinka paljon ja laaja-alaisesti sain kesän aikana kasvattaa omaa juridista osaamistani. Pääsin heti alusta lukien työskentelemään pitkälti samojen työtehtävien parissa kuin muut tiimiläiseni ja työssä oppikin parhaiten juuri tekemisen kautta, sillä kysymysten moninaisuudesta johtuen tehtäviin ei käytännössä voinut perehtyä ennakolta. Yhdessä hetkessä saatoin olla lukemassa Maanmittauslaitoksen kirjaamismenettelyn käsikirjaa, kun taas seuraavaksi olin jo perehtymässä edunvalvontaan liittyvään kysymykseen. 

Etätyöskentelystä huolimatta tiimikaverini olivat matalalla kynnyksellä tavoitettavissa ja haastavimpia kysymyksiä olikin mukava pohtia välillä yhdessä Teamsin välityksellä. Kysymysten ratkaistuksi saamisen lisäksi ”pallottelu” edesauttoi omaakin oppimista merkittävästi ja kesän edetessä olikin kiva huomata, kuinka yhdessä pohdittaviin kysymyksiin pystyi tarjoamaan myös omaa näkemystään. 

Urapolkuani ajatellen kesätyö OP:n viihtyisässä ja dynaamisessa työympäristössä kasvatti valmiuksiani itsenäisessä asiantuntijaroolissa työskentelylle. Suosittelisinkin kesätyöhakemuksen lähettämistä kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita saamaan laaja-alaisen katsauksen eri pankkitoiminnassakin vastaan tuleville oikeudenaloille. Parhaat eväät työssä menestymiselle koostuvat ehdottomasti reippaasta asenteesta ja oppimisen halusta.