Lakiasiat

Lakiasioiden kesäharjoittelijat pääsevät meillä erittäin monipuolisiin tehtäviin pankkitoiminnan, varallisuudenhoidon, vahinkovakuutuksen, perintäpalveluiden sekä talousrikollisuuden torjunnan parissa. Lakiasiat-toimintomme tarjoaa juridista tukea OP Ryhmän liiketoiminnoille ja hallinnolle. Perintäpalvelut-yksikkö tarjoaa perintäpalveluita ryhmän eri liiketoiminnoille. Talousrikollisuuden torjunta tarjoaa puolestaan monipuolisia tehtäviä mm. asiakkaan tunnistamiseen, pakotteisiin, pankkitoiminnan väärinkäytösten torjuntaan, transaktiomonitorointiin sekä analytiikkaan ja prosessien hallintaan liittyvien asioiden parissa. 

Uratarinoita

"Työskentelin viime kesän lakimiesharjoittelijana OP:n keskusyhteisössä vähittäispankin juridisen tuen tiimissä. Vastailin eri Osuuspankkien henkilöstön lähettämiin oikeudellisiin kysymyksiin muun muassa tilisopimuksiin ja maksuihin, perunkirjoitukseen ja perinnönjakoon, edunvalvontaan sekä luotonantoon ja vakuuksiin liittyen henkilö- ja pk-yritysasiakkuuksien alueella.

Yllätyin positiivisesti siitä, että pääsin lähes ensimmäisestä päivästä alkaen tekemään hyvin pitkälti samoja työtehtäviä kuin vakituiset työkaveritkin. Perehdytys ei ollut pitkä, mutta tässä työssä oppi parhaiten tekemällä. Tiimiläisten luottamus osaamiseeni ja potentiaaliini oli siis suuri koko kesän ajan, mikä loi myös itselleni uskoa omaan tekemiseeni. Oikeudellinen asiantuntemukseni pääsi kehittymään huimasti, sillä työnkuva keskittyi yleisjuridiikkaan hyvin laaja-alaisella oikeudellisella kentällä, ja itselle tutuimmillakin oikeudenaloilla pääsi pohtimaan asioita välillä todella syvällisesti. Voisinkin suositella tätä kesätyötä heille, jotka ehkä pohtivat vielä, minkä oikeudenalojen parissa haluavat tulevaisuudessa työskennellä.

OP työympäristönä on tehnyt vaikutuksen – tiimiläiset auttavat toisiaan matalalla kynnyksellä puolin ja toisin, eikä ongelmien kanssa tosiaankaan jää yksin. Yksi arvokkaimmista opeista tässä kesätyössä onkin ollut se, että paras lopputulos vähänkin haastavammissa tilanteissa syntyy usein yhteistyöllä, sillä kaksi ihmistä katsoo samaa ongelmaa harvoin täysin samalta kantilta. Kaikki ovat olleet ystävällisiä, ja rakentavakin palaute on annettu positiivisen kautta oppimismielessä.

Kannattaa lähestyä OP:ta rohkeasti kesätyöhakemuksella, jos dynaaminen ja itseohjautuva työympäristö kiinnostaa. Kesätyössä pärjää varmasti parhaiten avoimella asenteella ja sillä, että on valmis itsekin haastamaan itseään tarttumalla välillä vaikeimpiinkin tarjolla oleviin tehtäviin. Näin kesätyöstä saa myös eniten irti omaa urapolkua ajatellen.”

Kristiina, Lakimiesharjoittelija / OP Vähittäispankki

”Halusin lisää työkokemusta finanssialalta ja työskentely isossa organisaatiossa kiinnosti, joten päätin hakea kesätöihin OP:lle. Arvokkaan työkokemuksen lisäksi minuun vetosi myös OP:n laajat urakehitysmahdollisuudet talon sisällä.

Kesän aikaiset työtehtäväni koostuivat pääasiassa tiedonhausta ja erilaisten asiakirjojen laadinnasta. Pääsin työskentelemään eri oikeudenalojen parissa toimivien juristien kanssa, joten toimenkuvani oli todella monipuolinen. Tehtäviin oli kuitenkin myös mahdollista vaikuttaa itse omien kiinnostuksen kohteiden ja osaamisen mukaan.

Vaikka työtehtävät olivat mielenkiintoisia, parasta työssä oli kuitenkin ehdottomasti työyhteisön rento ilmapiiri ja hyvä yhteishenki, jonka vuoksi töihin oli aina kiva tulla. Kesätyöntekijät ja muut harjoittelijat otettiin hyvin osaksi tiimiä. Työstä annettiin kiitosta ja tuntui siltä, että pystyi olemaan oikeasti hyödyksi. Oli myös todella kiinnostavaa nähdä, miten erilaisissa tehtävissä OP:lla voi juristina toimia.

Kesätyöntekijältä odotetaan etenkin oma-aloitteisuutta, ennakkoluulotonta asennetta sekä halua oppia uutta. Kokonaisuudessaan kesä OP:lla oli motivoiva ja opettavainen. Onnekseni minulle myös tarjoutui mahdollisuus jatkaa osa-aikaisena työntekijänä kesän jälkeen.”

Juulia, Lakimies-trainee / Pankkitoiminnan lakiasiat