OP:n Kiitorata trainee-ohjelma

Kiitorata on 6 kuukauden mittainen trainee-jakso (1.3. – 31.8.), jonka tavoitteena on tarjota uransa alkutaipaleella oleville talenteille monipuolisia kehitysmahdollisuuksia haastavien trainee-tehtävien parissa ammattilaistemme tukemana. Traineillamme on yhdenvertainen palkkaus; 2800 €/kk.

Jokaiselle traineellemme on määritelty selkeä tehtäväkuva, vastuut ja tavoitteet, joista suoriutuminen on trainee-jakson tärkein tavoite. Tarjoamme jokaiselle traineellemme sekä ryhmätasoisen että tehtäväkohtaisen perehdytyksen, jonka lisäksi asiantuntevat tiimikaverit ovat heidän tukenaan koko Kiitorata-matkan ajan. Tavoitteenamme on asteittain kasvattaa traineedemme vastuita ja tehtävien haasteellisuutta osaamisen kehittymisen myötä.

Kiitorata pitää sisällään lisäksi myös monipuolista yhteisohjelmaa, jonka tavoitteena on tukea traineedemme henkilökohtaista kehittymistä sekä heidän laaja-alaista verkostoitumista talomme sisällä sekä tuntemusta OP Ryhmän eri liiketoiminta-alueista.

Alla lisätietoa Kiitoradan yhteisohjelmasta.

Traineeden perehdytys

Tarjoamme jokaiselle traineelle ryhmätasoisen perehdytyksen heti ensimmäisten työpäivien aikana, jonka tavoitteena on tutustuttaa heidät yhteiseen työympäristöömme ja käytänteisiimme sekä OP Ryhmään isossa kuvassa. Tehtäväkohtainen perehdytys on luonnollisesti huomattavasti pidempi prosessi ja sen suunnittelusta sekä toteutuksesta vastaa traineen esihenkilö yhdessä tiiminsä ja sidosryhmien kanssa. 

Kiitoradan yhteiset tapahtumat

Kiitorata-yhteisömme koostuu traineeden lisäksi heidän esihenkilöistään, henkilökohtaisista mentoreistaan sekä HR:n asiantuntijoistamme. Kokoonnumme tällä kokoonpanolla Vallilan pääkonttorillamme pidettäviin yhteistapahtumiin kolmesti trainee-jakson aikana.

Läpikäymme tapaamisissa mm. Kiitorata-ohjelmaan liittyviä yhteisiä ja ajankohtaisia asioita, teemoja ja käytänteitä sekä tuemme ja keskustelemme yhteisesti mentorointiin liittyvistä asioista. Lisäksi tutustumme toisiimme ja sparrailemme käytäntöjämme kevyiden ryhmätöiden avulla sekä kuulemme tietenkin miten jokaisen traineemme Kiitorata-jaksot ovat sujuneet.

Muutaman tunnin kestävän ”asiasisällön” jälkeen traineet suuntaavat jatkamaan päivää keskenään erilaisten aktiviteettien merkeissä OP Vallilan ulkopuolelle. Aiempina vuosina olemme käyneet esimerkiksi yhteisillä illallisilla sekä huvittelemassa mm. Linnanmäellä, kiipeilypuistossa ja Megazonessa.

Henkilökohtainen mentori

Jokaisella traineellamme on tukenaan läpi Kiitorata-jakson henkilökohtainen mentori, jotka ovat itsekin OP:n työntekijöitä. Mentoroinnin keskeisenä tavoitteena on edistää traineen oppimista ja osaamista, tukea hänen ammatillista kasvua sekä sopeutumista OP:n yrityskulttuuriin. 

Tarjoamme HR:n toimesta tukea ja sparrausta mentorointiin läpi Kiitorata-jakson, mutta jokainen pari sopii keskenään heille soveltuvat pelisäännöt sekä tavoitteet mentorointijakson ajaksi.

Tapaamiset OP:n johtajien & asiantuntijoiden kanssa

Järjestämme traineillemme Kiitorata-jakson aikana 10-15 vapaamuotoista tapaamista liiketoimintojemme johtajien sekä asiantuntijoidemme kanssa.

Tapaamisten tavoitteena on tutustuttaa traineemme laaja-alaisesti OP Ryhmän eri toimintoihin ja alan ajankohtaisiin teemoihin. Tapaamiset ovat luonteeltaan rentoja ja vuorovaikutteisia, joissa traineet pääsevät kuulemaan esimerkiksi johtajiemme omat uratarinat ja heidän vinkkinsä traineedemme tulevia uria ajatellen.

Yritysvierailut

Järjestämme myös muutaman yritysvierailun traineita kiinnostaviin yrityksiin Kiitoradan aikana, jossa pääsemme tutustumaan joko oman tai kokonaan muiden toimialojen toimintaan sekä ammattilaisten näkemyksiin ajankohtaisista teemoista. Olemme tehneet vierailuja mm. CGI:lle sekä Suomen Pankkiin.