Varvana Myllärniemi vastaa työkseen asuntolainojen teknisistä ratkaisuista – millaista on työ ohjelmistoarkkitehtuurien parissa?

Tech Leadina toimiva Varvana haluaa kannustaa kehittäjiä hakeutumaan finanssialalle, jossa ohjelmistoja rakentamalla pääsee aidosti sujuvoittamaan ihmisten arkea. ”Olemme mitä suurimmassa määrin ohjelmistotalo, ja meillä hurjasti potentiaalia palvella asiakkaitamme vieläkin paremmin digitaalisesti. Täällä pääsee tekemään töitä tulevaisuuden teknologioiden parissa.”

Varvana Myllärniemen matka OP:n Tech Leadiksi on hieman poikkeuksellinen. Akateemisesta maailmasta finanssialalle hypännyt Varvana on tietotekniikan tohtori, joka on tehnyt väitöskirjansa ohjelmistoarkkitehtuureista sekä toiminut Aalto-yliopistossa tietotekniikan laitoksella opettajana ja tutkijana. ”Kun aloin kaivata uusia haasteita uralleni, siirryin ensin konsulttipuolelle ja jatkoin sieltä OP:n Tech Leadiksi”, hän kertoo.

Teach Leadina Varvana vastaa kokonaisratkaisuarkkitehtuurista ja teknologiavalinnoista asumisen rahoituksen heimossa. ”Olen siis tekemässä päätöksiä niistä teknisistä ratkaisuista, joilla asuntolainoja toteutetaan ja pyöritetään”, hän kuvaa työtään. Tekninen johtava työ ratkaisuarkkitehtuurin parissa on Varvanalle luonteva rooli, sillä ohjelmistoarkkitehtuurit ja niihin liittyvien ongelmien ratkominen ovat kiinnostaneet häntä aina. Työllä on myös vahva yhteiskunnallinen kytkös, sillä asuntolainat ovat paitsi merkittävä osa OP:n toimintaa, myös Suomen ja Euroopan kansantaloudelle tärkeitä. ”Heimomme käytännössä omistaa ne järjestelmät, jotka pyörittävät suurta osaa koko Suomen asuntolainoista. Kun saa työkseen olla mukana vastaamassa siitä, että asiakkaat saavat tarvitsemansa asuntolainan, ei tarvitse miettiä, onko työ merkityksellistä vai ei”, Varvana hymyilee.

Tulevaisuuden parantaminen työn keskiössä

Vahva oppimisen ja jatkuvan parantamisen kulttuuri on Varvanan mielestä yksi OP:lla työskentelyn kulmakivistä. ”Täällä osaamisen kehittämiseen aidosti kannustetaan esimerkiksi OP:n oman Software Academyn muodossa, jossa olen itsekin opiskellut. Eri teknologioihin liittyvien teemojen lisäksi minua kiinnostaa esimerkiksi se, kuinka ketterää kehitystä toteutetaan organisaation näkökulmasta”, hän kertoo.

Erityisen merkitykselliseksi Varvana kokee työssään sen, kuinka hän pääsee päätöksillään vaikuttamaan tulevaisuuteen ja parantamaan sitä. ”Näillä päätöksillä on pitkäkestoiset vaikutukset, sillä lainojen ja järjestelmien elinkaaret voivat olla jopa 30 vuoden mittaisia. Hyviä valintoja tekemällä mahdollistamme järjestelmiemme luotettavan toiminnan ja kehittämisen sekä nyt että tulevaisuudessa”, Varvana kertoo. Pankkialassa Varvanaa kiehtoo myös se, miten ja millaiset ulkoiset tekijät vaikuttavat pankkien toimintaan. ”Asuntoluottojen myöntäminen on tiukasti säädeltyä jo EU-tasolta lähtien, mutta samaan aikaan työtämme määrittävät liiketoiminnalliset tavoitteet. Näiden välisen tasapainon löytäminen onkin iso osa työtämme”, hän kuvaa.

Liiketoiminta ja ohjelmistokehittäminen kytkeytyvät toisiinsa

Oman heimon moninaisuus ilahduttaa Varvanaa. ”Olemme melkoisen hyvä sekoitus asiantuntijoita niin osaamisen, taustan kuin sukupuolijakaumankin osalta. Mielestäni on myös todella virkistävää, että esimerkiksi pitkän linjan pankkilaiset ja ohjelmistokehittämisen asiantuntijat toimivat yhdessä samassa organisaatiossa”, hän toteaa. Ketterän toimintamallin myötä liiketoiminta ja ohjelmistokehittäminen ovat oikeasti lähellä toisiaan ja se näkyy heimon arjessa. ”Meillä pyritään yhtenäiseen toimintaan ja hyvään keskusteluyhteyteen -- emme toimi erillisissä siiloissa, vaan samoissa tiimeissä, yksiköissä ja heimoissa. Juuri niin sen pitää mielestäni mennäkin, jotta voimme saada aikaan parhaita mahdollisia tuloksia”, Varvana sanoo.

OP:lla teknologiat kytkeytyvät aina vahvasti myös ihmisiin ja organisaatioon. ”Toisin sanoen, pelkkä uusien ratkaisujen kehittäminen ei riitä, vaan yhtä tärkeää on mahdollistaa organisaatiolle lähtökohdat toimia mahdollisimman hyvin. Se on ollut ehkäpä isoin oppikokemukseni”, Varvana kuvaa. Olennainen osa Tech Leadin työtä onkin muiden tukeminen ja sparrailu. ”Roolissani on tärkeää auttaa järjestämään olosuhteet niin, että osaajamme pääsevät tekemään hyviä ratkaisuja ja kehittämään ohjelmistoa onnistuneesti. Kun nämä toteutuvat, tiedän tehneeni työni hyvin”, Varvana toteaa.

Pankkitoiminnan jatkuva digitaalinen kehitys tekee alasta kehittäjälle kiinnostavan kentän. ”Asiakkaamme hyödyntävät palveluitamme suurimmaksi osin digitaalisesti, eli ohjelmistot ovat oikeasti toimintamme ytimessä”, Varvana kertoo. Hän haluaakin kannustaa teknisen alan osaajia hakeutumaan rohkeasti finanssialalle, jossa ohjelmistoja rakentamalla pääsee aidosti sujuvoittamaan ihmisten arkea. ”Olemme mitä suurimmassa määrin ohjelmistotalo, ja meillä hurjasti potentiaalia palvella asiakkaitamme vieläkin paremmin digitaalisesti. Täällä pääsee tekemään töitä tulevaisuuden teknologioiden parissa ja syventymään siihen, mitä kaikkea voimme niiden avulla oikein mahdollistaa,” Varvana kiteyttää.