Vahinkoasiantuntija Markus Tolvanen vastaa työkseen korvausten oikeellisuudesta - Miten töiden ja opintojen yhdistäminen sujuu Pohjola Vakuutuksella?

Markus työskentelee juridisena asiantuntijana lakisääteisten vakuutusten parissa ja opiskelee samalla yliopistossa. Arjen toimivuutta on ollut mahdollistamassa Pohjola Vakuutuksen kannustava suhtautuminen opiskeluun. “Työn ja opintojen yhdistäminen on sujunut tosi hyvin ja siitä on kiittäminen aktiivista ja kannustavaa ilmapiiriä.”

Kun Markus aloitti vuonna 2019 korvauskäsittelijänä Pohjola Vakuutuksella, hän opiskeli kauppatieteitä ja oli kiinnostunut pankkimaailmasta. Lakisääteiset vakuutukset veivät kuitenkin mennessään ja Markus kiinnostui juridiikasta niin paljon, että hakeutui oikeustieteellisten opintojen pariin muutama vuosi sitten. Vuosien varrella myös Markuksen työtehtävät ovat muuttuneet, ja hän on ponnistanut korvauskäsittelijästä vahinkoasiantuntijan rooliin työtapaturmavahinkojen ja ammattitautien pariin.  

 “Oma kokemukseni on esimerkki siitä, miten täällä voi osaamisen kasvaessa päästä uusiin tehtäviin ja räätälöidä omaa uraansa sen mukaan, mikä kiinnostaa”, Markus toteaa. 

Vahinkoasiantuntijana Markuksen tehtävänä on tiiminsä ja sidosryhmiensä kanssa yhteistyössä varmistaa, että lakisääteisten vakuutusten korvauslinja on lain ja yhtiön linjausten mukainen. Monipuoliset työpäivät asiantuntijana voivat koostua esimerkiksi korvauskäsittelijöiden auttamisesta, korvausohjeiden valmistelusta tai korvausten jälkitarkastamisesta.  

Työ sisältää paljon erilaista ongelmanratkaisua ja sitä kautta jatkuvaa oppimista. ”Tämä on siitä hyvä ja haastava vakuutuslaji, että päivittäin tulee jotain uutta mietittävää, onnistumisia ja oppimiskokemuksia”, Markus kertoo. Vahinkoasiantuntijan pöydälle tulee selkeämpien tapauksien lisäksi usein ongelmia, joihin ei ole valmista ratkaisua. “Vakuutusasioissa on tietynlainen ratkaisupakko, eli jonkinlainen päätös on aina tehtävä. Se tuo valmiutta tehdä päätöksiä saatujen tietojen valossa”, hän tiivistää. 
 

Ihmiskontaktit ja auttamisen ilo ovat työn suola 

Markus kuvailee erilaisista asiantuntijoista koostuvaa viiden hengen tiimiänsä itseohjautuvaksi, kannustavaksi ja turvalliseksi porukaksi, jossa asiat käydään läpi avoimesti ja tehokkaasti, aina yhteen hiileen puhaltaen. ”Olen tosi iloinen, että saan olla osa tämmöistä huippuporukkaa”, Markus hehkuttaa.  

Vaikka vahinkoasiantuntijan roolissa ei pääsääntöisesti työskennellä asiakasrajapinnassa, Markus vaikuttaa välillisesti asiakkaiden arkeen antamalla korvausneuvojille asiantuntevia ratkaisuehdotuksia ja vinkkejä asiakasviestintään. Korvauskäsittelijöiden kanssa pallotellaan ongelmia yhdessä niin viestitse, puhelimitse kuin Helppi-järjestelynkin kautta. Markus kokeekin vuorovaikutustaidot vahvuudekseen. “Tämän työn suola on se, että pääsee olemaan vuorovaikutuksessa käsittelijöiden kanssa. Erilaisia ihmiskontakteja tulee muutenkin niin talon sisäisesti kuin ulkoisestikin.” 

Auttaminen tekee työstä merkityksellistä.  Vaikeammissa tapauksissa Markus on välillä itse yhteydessä asiakkaaseen ja perustellen selittää päätöksen. ” Koen merkityksellisyyden tunnetta, kun saan kielteisen päätöksen yhteydessä kiitosta siitä, että päätös on hyvin ja asiakkaan kannalta ymmärrettävästi perusteltu. Eli kun pystymme antamaan semmoista palvelua, että asiakas kokee tulleensa kuulluksi.” 
 

Töiden ja opintojen toisiaan tukeva symbioosi 

Markus työskentelee täysipäiväisesti opintojen ohella, ja työt ja opinnot ovatkin nivoutuneet hyvin yhteen. Työ on tuonut osaamista ja mielenkiintoa opintoihin ja sama toisinpäin.  “Varsinkin tiedonhaku ja lain soveltaminen ovat vahvasti läsnä opinnoissani, ja niistä on ollut paljon hyötyä tässä asiantuntijatyössä. Opintoihin taas on ollut mielenkiintoista soveltaa töissä oppimaani osaamista esimerkiksi työtapaturma-asioista”, Markus kertoo. 

Työn ja opintojen yhdistäminen voi olla paikoin raskasta, ja kiireisimpinä aikoina se vaatii Markuksen mukaan organisointia, priorisointia ja aikatauluttamista. Myös Pohjola Vakuutuksen ja oman tiimin joustavuus helpottaa arjen rullaamista. Mahdollisuudet etätyöhön ja opintovapaisiin ovat konkreettisia esimerkkejä tekijöistä, jotka helpottavat arkea. “Erilaiset työjärjestelyt on saatu aina hoidettua niin, että olen pystynyt todella joustavasti järjestämään opintojen läsnäolovelvoitteet”, Markus kehuu.  

Kaiken pohjana Markus painottaa kuitenkin tekemisen mielekkyyttä: “Se, että viihdyn erittäin hyvin tehtävässäni ja opinnoissani on ollut eteenpäin kantava voima tässä vuosien varrella.”