Riskianalyytikko Jimi Ranimäki mallintaa työkseen henkilörahoituksen ilmiöitä – miten jatkuva oppiminen näkyy työarjessa?

Riskimallinnuksen henkilöasiakastiimissä työskentelevä Jimi on tyytyväinen tiiminsä kannustavaan työkulttuuriin. ”Meillä riskimallinnuksessa panostetaan jokaisen kehittymiseen ja kuunnellaan aktiivisesti myös tulevaisuuden uratavoitteita.”

Riskianalyytikko Jimi Ranimäki on työskennellyt OP:lla pian kaksi vuotta. Taloustiedettä ja tilastotiedettä opiskelleen Jimin taival OP:lla alkoi pari vuotta sitten kesätyöntekijänä. ”Ensimmäisen OP-kesän jälkeen minulle tarjoutui tilaisuus jatkaa osa-aikaisena, ja jäin sille tielle”, nykyään vakituisesti tiimissä työskentelevä Jimi kertoo.

Riskimallinnuksen henkilöasiakastiimissä työskentelevä Jimi kuvaa riskimallinnusta ennen kaikkea luottoriskin eri komponenttien arvioinniksi. ”Erilaisten mallien kautta pystymme laskemaan portfolioiden odotetun luottotappion.” Saatua tietoa hyödynnetään muun muassa vakavaraisuus- ja pääomavaateen laskennassa. Jimi itse on keskittynyt erityisesti maksukyvyttömyyden IRB-mallintamiseen henkilöasiakaspuolella. ”Malleja pystytään hyödyntämään myös hinnoittelussa, sillä niiden avulla voidaan tarkastella luottoriskiä myös asiakas- tai sopimustasolla”, Jimi kuvaa.

Monipuoliset tehtävät haastavat pois mukavuusalueelta

Jimin työviikot ovat harvoin samanlaisia. ”Projektimme voivat olla todella pitkiä, vuodenkin mittaisia, mutta ne ovat aina monipuolisia. Niiden aikana teemme paljon erilaisia analyysejä pohjautuen siihen dataan, mitä asiakkaista saamme”, Jimi kertoo. ”Datan avulla sitten yritämme löytää riskitekijöitä, joiden mukaan luomme varsinaiset riskiprofiilit. Tärkeä osa-alue on myös kalibrointi -- kun malleja kalibroidaan vuosittain, ne pysyvät ajan tasalla ja toimivat myös tulevaisuudessa.” Parhaillaan Jimin tiimissä eletään mielenkiintoista aikaa, sillä käynnissä on useita sisäisiä kehitysprojekteja. ”Niissä esimerkiksi pyritään automatisoimaan tekemistämme niin, että saamme resurssimme entistäkin paremmin hyödynnettyä”, hän kertoo.

Uuden oppiminen ja opitun soveltaminen ovat isossa roolissa Jimin tiimin arjessa. Tavoitteena on, että tiimiläiset pääsevät halutessaan kokeilemaan monipuolisesti myös itselleen uudenlaisia tehtäviä ja kehittämään osaamistaan niiden kautta. Yksikössä käytössä oleva OP:n 702010-malli tukeekin tiimin työtapaa hyvin. ”Opimme paljon jo toteutuneista projekteista ja niissä käytettyjen menetelmien tutkimisesta. Lisäksi tarjolla on erilaisia työn teemoihin liittyviä kursseja, joita saamme suorittaa omassa tahdissa”, Jimi kertoo. Hän on tyytyväinen myös siihen, kuinka riskimallinnuksen yksikössä kiinnitetään paljon huomiota tiimiläisten uratavoitteisiin. ”Meillä panostetaan kehittymiseen ja siihen, että pääsemme työnteon kautta kasvamaan haluamiimme tulevaisuuden työtehtäviin niin lyhyen kuin pitkän aikavälin tavoitteiden avulla”, Jimi summaa.

Avoin palautekulttuuri tukee kehittymistä

Jimi kuvaa tiiminsä työkulttuuria avoimeksi ja kannustavaksi. ”Miestäni tässä työssä on tosi olennaista hyvä keskusteluyhteys ja taito jakaa omaa osaamista. Pidämme esimerkiksi säännöllisesti yhteisiä workshoppeja ja jaamme muutenkin tietoa tiimiläisten kesken. Yksikkömme esihenkilöt tarjoavat myös aktiivisesti sparrailutukea”, Jimi kertoo. Jimin mielestä työssä hyötyykin tilastollisen ohjelmointikyvyn ja Excel-osaamisen lisäksi myös hyvistä kommunikaatiotaidoista. ”Kulttuurimme tukee ja kannustaa läpinäkyvyyteen. Meillä voi olla mielestäni hyvällä tavalla sujut itsensä ja osaamisensa kanssa. Kaikkea ei pysty eikä tarvitse tietää, vaan apua on aina saatavilla”, hän kertoo.

Jimi saa suurimmat onnistumisen tunteet itsensä haastamisesta. ”Erityisen hyvältä tuntuu, kun saan suoritettua uudelta ja haastavalta tuntuneen tehtävän”, hän kertoo. Tiimin palautekulttuuri tukee uuden oppimista. ”Meillä pyritään mahdollisimman avoimeen palautteenantoon ja onkin tosi arvokasta, kun palautteen tehdystä työstä saa melkein välittömästi. Reaaliaikainen palaute on myös hyvä lääke siihen pieneen epävarmuuden tunteeseen, joka joskus saattaa seurata, kun hyppää tekemään jotain oman mukavuusalueen ulkopuolelta”, Jimi hymyilee.

Parhaillaan Jimi viimeistelee maisteriopintojaan. Töiden ja opintojen yhdistäminen on sujunut mutkattomasti, sillä tiimi ymmärtää ja tukee valmistumisprosessissa. ”Sain aiheen graduuni täältä OP:lta ja olemme sopineet, että saan käyttää lopputyön työstämiseen päivän viikossa. Itse gradukin tuntuu merkityksellisemmältä, kun pystyn sen avulla kartuttamaan omaa ammattitaitoani ja tuomaan lisäarvoa yksiköllemme”, Jimi summaa.