Data Scientist Eeva Rasin työssä keskiössä ovat tekoäly ja koneoppiminen – kuinka OP hyödyntää dataa?

Finanssiäly-osaamisyhteisössä työskentelevä Eeva vaikuttui siitä, miten monipuolista datatekeminen OP Ryhmässä on. ”On aika harvinaista koko Suomenkin mittakaavassa, että yrityksessä on näin iso datatieteeseen keskittyvä yksikkö, jossa työskentelee ainoastaan alueeseen erikoistuneita osaajia.”

Vuoden ajan OP:lla työskennellyt Eeva kiinnostui yrityksestä alun perin mielenkiintoisen data science –tapahtuman myötä. ”Kävin tilaisuudessa kuuntelemassa, mitä kaikkea OP tekee datatieteen alueella ja vakuutuin”, hän kertoo. ”Kun täällä hieman myöhemmin sattui olemaan kiinnostava paikka auki ja kuulin myös tuttavalta positiivisia kokemuksia OP:n dataosaamisesta, en epäröinyt hakea.”

Eevan tausta on monipuolinen: ennen nykyistä urapolkuaan hän on toiminut esimerkiksi teknisenä arkkitehtina, tuotantopäällikkönä sekä data science -konsulttina. ”Koen datan, analytiikan ja tekoälyn vahvasti omaksi alueekseni. Opintojen kautta minulta löytyi aiheesta jo hyvää osaamista, joten oli mielekästä siirtyä kokonaan datatieteen pariin.”, Eeva summaa.  

Finanssiälyn osaajat työskentelevät tiiviisti OP:n eri heimoissa ja yksiköllä on käynnissä monipuolisesti erilaisia dataa hyödyntäviä hankkeita, joiden teemat voivat vaihdella aina talousrikollisuuden torjunnasta chatbotin kehittämiseen, asuntojen hinta-arvioihin tai vakuutusten hinnoitteluihin. OP:lla datan parissa työskentely on vahvasti kytketty liiketoimintoihin, joten tekemisen vaikuttavuus on konkreettisempaa kuin monessa muussa yrityksessä. Tällä hetkellä Eeva työskentelee markkinoinnin automaatioon ja reaaliaikaiseen kohdentamiseen keskittyvän hankkeen parissa, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille entistäkin parempi asiakaskokemus.

”OP:lla työskentelyssä hauskaa on se, kuinka paljon täällä tapahtuu koko ajan, ja kuinka monessa saa olla mukana. Täällä pyritään tekemään uusia aluevaltauksia jatkuvasti. Tekoäly ja koneoppiminen ovat vahvasti tekemisen keskiössä.”, Eeva kertoo.

Osaajayhteisössä kehitys on jatkuvaa

Data Scientist tarvitsee työssään monenlaista osaamista. Matematiikan, tilastotieteen ja koneoppimisen taidot ovat tarpeen, sillä ne auttavat ymmärtämään algoritmien toimintalogiikkaa. Myös datainsinöörin taidot ja ohjelmointiosaaminen ovat hyödyksi, jotta tarvittavat tiedot saadaan tuotua ja yhdisteltyä moninaisista lähdejärjestelmistä analytiikan käyttötapausten tarvitsemaan muotoon.

”Bisnesymmärrys, kommunikointi- ja viestintätaidot auttavat hahmottamaan ja tunnistamaan laajemmin datan ja analytiikan potentiaalisia hyödyntämiskohteita sekä viestimään tuloksista ja hyödyistä sidosryhmille. Kaikessa ei kuitenkaan tarvitse olla heti ekspertti, sillä OP:lla on erinomaiset mahdollisuudet kehittää omaa osaamista myös matkan varrella.” Eeva kertoo.

Eeva onkin hyödyntänyt OP:n Software Academyn opintotarjontaa esimerkiksi Design & Product Thinking ja AWS Certified Developer -oppimiskokonaisuuksien muodossa. ”Näiden lisäksi oma Finanssiäly -osaajayhteisömme järjestää kerran kuukaudessa työpajoja, joissa perehdytään vaihtuvaan aiheeseen yhdessä.”

Työn monipuolisuus inspiroi – ”Yhdessä tiimi pystyy ratkaisemaan isojakin ongelmia”

Parasta työssä on Eevan mukaan se, että sillä on aidosti laajat vaikutukset. ”Meillä OP:lla pääsee mukaan toteuttamaan isoja ja merkittäviä hankkeita. Täällä on myös laaja-alaiset mahdollisuudet hyödyntää omaa osaamista ja syventyä itseä kiinnostaviin aihepiireihin. Konsulttimaailmaan verrattuna liiketoiminta kytkös, näköala ja aikajänne ovat huomattavasti laajemmat. Hankkeissa saa olla mukana koko elinkaaren ajan, jolloin myös työn tulokset näkyvät konkreettisemmin.” 

Kun Eeva aloitti OP:lla, hänet yllätti se, kuinka paljon erilaista osaamista Finanssiälystä löytyykään. ”On aika harvinaista koko Suomenkin mittakaavassa, että yrityksessä on näin iso datatieteeseen keskittyvä yksikkö, jossa työskentelee ainoastaan alueeseen erikoistuneita osaajia. Jos täältä ei löydä apua ongelmiinsa, niin en tiedä, että mistä sitten!”, hän nauraa.

Merkityksellisyyden tunnetta Eeva saa pienistä onnistumisista. ”Niitä ei välttämättä tule joka päivä eikä aina edes joka viikko, mutta ilahdun aina kun pitkäjänteisen työskentelyn tuloksena asiat nytkähtävät eteenpäin ja tulokset alkavat näkyä. Porukalla työskennellessä on kiva huomata, miten tiimi pystyy yhdessä ratkomaan isojakin ongelmia. Hankkeen lopputulos onkin usein paljon enemmän kuin osiensa summa.”, Eeva kiteyttää.