Riskianalyytikko Christoffer Härus yhdistelee työssään mm. pankkilainsäädännön tulkitsemista ja koodausta – millainen kulttuuri tiimissä on?

Christofferin työssä tärkeässä roolissa ovat uuden opiskelu ja tiedon soveltaminen. ”Meidän yksikössämme on niin paljon meneillään, että aina löytyy joku uusi kiinnostava osa-alue, josta voi oppia lisää. Tiimiämme yhdistää se, että haluamme kaikki kasvaa ja kehittää aktiivisesti toimintaamme eteenpäin.”

Pankkimaailma on kiinnostanut Christofferia aina. Ensimmäisen alan työpaikkansa hän sai hakiessaan kesätöitä rahoituksen opiskelijana reilu 10 vuotta sitten. Nykyisessä työssään OP:lla hän on työskennellyt muutaman vuoden ajan. ”Tiimimme tehtävä on kehittää luottoriskimalleja, joiden avulla luokittelemme OP:n asiakkaita. Kun pankilla on toimiva luokitusmalli tai -järjestelmä, niin pystymme esimerkiksi varmistamaan, että asiakkaan maksama hinta lainastaan on oikealla tasolla”, Christoffer summaa.

Christofferin rooliin sisältyy monia erilaisia osa-alueita, jotka ovat kaikki tärkeässä osassa riskianalyytikon arjessa. ”Täällä aloittaessani oli kiinnostavaa huomata, kuinka tekemisemme on vahvasti kytköksissä lainsäädäntöön, ja sitä on osattava myös soveltaa. Toisaalta myös koodaaminen on tärkeä osa työtäni, ja koodikielten ja eri järjestelmien tuntemisesta on paljon hyötyä.” Christofferin työhön kuuluu lisäksi paljon kirjoittamista, sillä erilaisten sidosryhmien kanssa ollaan aktiivisesti tekemisissä esimerkiksi raportoinnin kautta. ”Se että osaa viestiä saaduista tuloksista selkeästi on tärkeä taito”, hän lisää.

Myös sisäiset kehitysprojektit kuuluvat tiimin arkeen, ja viime aikoina työn fokus on ollut paljon automatisoinnissa. ”Tavoitteemme on, että meillä olisi kattava valikoima paitsi itse malleja, myös prosesseja ja työkaluja, joilla malleja kehitetään ja päivitetään niin automatisoidusti kuin mahdollista. Niiden avulla pääsemme keskittymään työn olennaisimpaan osaan, eli esimerkiksi tulosten analysointiin,” Christoffer kuvaa.

Selkeät työtavat sujuvoittavat arkea

Riskimallinnuksen yksikössä riittää tilaa erilaiselle osaamiselle ja roolien kirjo on moninainen. ”Meillä joku voi olla hyvä tulkitsemaan lainsäädäntöä, toisen vahvuus on hyvä ymmärrys pankkien liiketoiminnasta ja kolmas on puolestaan taitava koodari tai matemaattisesti lahjakas. Kaikilla tiimiläisillä on hyvä olla jonkin verran teknistä osaamista, sillä koodaaminen, tekniset järjestelmät ja työkalut tulevat tässä porukassa hyvin tutuiksi,” Christoffer kertoo.

Christoffer arvostaa yksikkönsä avointa työkulttuuria ja mukavaa ilmapiiriä. ”Tiimimme on melko nuori ja se on kasvanut viime aikoina paljon. Silti tuntuu, että uudet tulokkaat pääsevät osaksi porukkaa hyvin nopeasti, ja kaikkia kohdellaan tasapuolisesti”, hän kuvaa. ”Meitä kaikkia yhdistää se, että haluamme kaikki oppia, kasvaa ja kehittää toimintaamme eteenpäin.” Myös työtapojen selkeys saa Christofferilta kiitosta. ”Kun uusi projekti alkaa, olemme alusta asti hyvin kärryillä siitä mistä lähteä liikkeelle ja miten projekti etenee. Halutessaan työtapoihin pääsee myös vaikuttamaan, mikä on mielestäni hieno juttu”, hän kertoo.

Kulttuuri kannustaa kehittymään

Oman osaamisen kehittämiseen kannustava työkulttuuri näkyi Christofferille jo ensimmäisinä työviikkoina. ”Vaikka itselläni oli pankkitaustaa, täällä aloittaessani minulla ei ollut pahemmin kokemusta esimerkiksi koodaamisesta. Tekemiseen pääsi kuitenkin nopeasti kiinni, sillä sain esihenkilöiltä ja kollegoilta paljon tukea ja aikaa oppia,” hän kertaa. Yksikön käytössä olevan 70/20/10 -mallin mukaisesti tiimiläiset pääsevät myös opiskelemaan työajalla. ”Meillä on ollut esimerkiksi kokonaisia työpäiviä, jolloin pääsemme keskittymään pelkästään opiskeluun niin että kalenteri on suljettu kaikelta muulta.”

Uuden oppimisesta seuraa myös onnistumisen tunteita. ”Hyvä fiilis on taattu, kun oppii uuden taidon ja sitten vielä onnistuu soveltamaan sitä käytännössä. Tai kun iso projekti valmistuu ja voi olla aidosti tyytyväinen lopputulokseen”, Christoffer sanoo.