Perehdytys ja osaamisen kehittäminen OP Uusimaassa

Meille on tärkeää, että jokainen uusi työntekijämme saa laadukkaan pankki- ja tehtävätasoisen perehdytyksen. Jokainen työntekijämme osallistuu Tervetuloa OP Uusimaahan -valmennukseen, jossa tutustutaan pankkimme arvojen merkitykseen arjessa ja perehdytään pankkityöhön. Lisäksi jokaiselle uudelle työntekijällemme suunnitellaan tehtäväkohtainen perehdytyssuunnitelma, jonka suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta vastaavat esihenkilö, tiimi sekä sidosryhmät.

Panostamme myös aktiivisesti henkilöstömme jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuksia edetä monipuolisilla kehittymispoluilla. Uskomme osaamisen kehittämisen erilaisiin tapoihin ja menetelmiin; tavoitteenamme on rakentaa jokaiselle työntekijällemme hänen näköisensä kehittymissuunnitelma. Rohkaisemme henkilöstöämme pyytämään ja antamaan jatkuvaa palautetta kehityksemme tukemiseksi.

Lisäksi opimme jatkuvasti oman työmme ohessa, josta yksi esimerkki on pelaajavalmentajan rooli. Pelaajavalmentajat ovat hankkineet kokemusta jo omasta tehtävästään ja toimivat valmentavassa roolissa tiiminsä tukena, arjen sparraajina ja toiminnan kehittäjänä. Roolissa toimitaan määräaikaisesti oman tehtävän ohella itsekin uusia taitoja oppien. 
 

Kun sinulla menee hyvin, meillä menee hyvin

Meillä työssä oppiminen ja kehittyminen ovat suuressa roolissa - se mahdollistaa päivittäisen työn sujuvuuden ja mielekkyyden! Meille on tärkeää tukea henkilöstömme kokonaisvaltaista hyvinvointia. Riittävä osaaminen omassa työtehtävässä varmistaa menestymisen ja tukee hyvinvointia. 

Meillä osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen on läsnä työelämän arjessa OP Ryhmän jatkuvan oppimisen kokonaisuuden mukaisesti. 

Jatkuvan oppimisen teesit

Tervetuloa oppimaan ja kehittymään OP Uusimaalle!