#Erikoisjakso 3 – Miltä tulevaisuuden työ näyttää OP Ryhmässä

OP Tech Podcastin toisessa Työ tulevaisuudessa -erikoisjaksossa Toni Kopra saa vieraakseen Hannakaisa Länsisalmen, joka toimii OP Ryhmän Henkilöstöjohtajana. Studiossa keskustellaan tällä kertaa siitä, miltä tulevaisuuden työ näyttää juuri OP Ryhmässä.  

Tänään Hannakaisa ja Toni keskustelevat muun muassa siitä,

  • minkälaisessa vaiheessa OP Ryhmä on toimintamallin muutosmatkallaan?
  • miten OP:laiset kehittävät osaamistaan ja oppivat arjessa?
  • minkälaisia uramahdollisuuksia OP Ryhmässä on tulevaisuuden osaajille?
  • miten muutosmatka on vaikuttanut johtamistyöhön?
  • minkälainen on tulevaisuuden OP työpaikkana?

Itseohjautuvuuden matkalla

Nopeasti muuttuvalla finanssitoimialalla menestyminen edellyttää organisaatiolta nopeaa ja tehokasta reagointikykyä. OP Ryhmä lähti vastaamaan tähän haasteeseen kolme vuotta sitten käynnistetyllä kulttuurinmuutosmatkalla, jossa reaktiokykyä vahvistettiin valtuuttamalla henkilöstöä tekemään entistä itseohjautuvammin päätöksiä muuttuvissa tilanteissa. Oppimismatkan alussa tehtiin muutoksia organisaatiorakenteisiin, rooleihin sekä johtamismalleihin ja -rakenteisiin. Sen jälkeen tätä itseohjautuvaa toimintamallia on kehitetty kokeillen, oppien ja jatkuvasti parantaen. Tällä samalla matkalla ollaan edelleen, vaikka asiat ovat edenneetkin jo vahvasti haluttuun suuntaan.

Miten OP:laiset kehittävät osaamistaan ja oppivat arjessa?

Ketterä toimintamalli itsessään edistää oppimista: moniosaajatiimissä toimiminen tarjoaa tilaisuuksia oppia päivittäisessä työssä, jota tehdään eri alueiden asiantuntijoiden kanssa yhdessä. Toisaalta oppimista tarjoaa yhteisen tekemisen systemaattinen arviointi ja kehittäminen retroissa, joissa reflektoidaan tietyn aikavälin tekemisiä. Lisäksi omaa osaamista kehitetään ihan perinteisin keinoin opiskellen ja erilaisiin teemoihin syventyen. Nämä sisältyvät OP Ryhmässä lanseerattuun 70:20:10 -malliin, joka ohjaa meitä jakamaan työaikaamme päivittäisten työtehtäviemme, työtapojemme parantamisen ja uuden oppimisen välillä. 

Muutosmatkalla on kiinnitetty myös erityistä huomiota palautteesta oppimiseen sekä antamalla että vastaanottamalla palautetta. Hannakaisa itsekin arvostaa palautetta parhaana tapana kehittyä johtajana.

Minkälaisia uramahdollisuuksia OP Ryhmässä on tulevaisuuden osaajille?

Henkilöstön itsensäkin toivoma toimintatavan ja kulttuurin muutos on käytännössä johtanut organisaatiokerrosten purkamiseen. Matala organisaatio samalla tarkoittaa, että perinteisiä, ylöspäin eteneviä urapolkuja ei ole olemassa entiseen tapaan. Menestyksen merkkejä ja uralla etenemistä on ajateltava nykyään uusilla tavoilla.

Hannakaisa kuvaa tällaista asiantuntijuudelle rakentuvaa uraa etenemisenä polveilevalla polulla, jossa reppuun kerätään erilaisia kokemuksia ja oppeja, jotka mahdollistavat siirtymisen aina uudenlaisiin, vaativampiin tehtäviin, syventäen tai laajentaen. Ja koska tiimityö yleensä ratkaisee onnistumisen ja tarvitsemme pärjätäksemme toisiamme – tiimityön taidot ja asenne korostuvat entisestään tulevaisuudessa.

Miten muutosmatka on vaikuttanut johtamistyöhön?

Muutosmatka on haastanut miettimään ja kehittämään johtamistyötä sekä yksilön että koko johtotiimin näkökulmasta. Keskeistä itseohjautuvassa maailmassa johtamisessa on suunnan näyttäminen ja yhteisen tavoitteen kirkastaminen. Johtajana on myös autettava esteiden poistamisessa silloin, kun haasteet eivät ole tiimien ratkaistavissa. Kolmas tärkeä tehtävä on mahdollistaa organisaation jatkuva ja systemaattinen oppiminen.

Minkälainen on tulevaisuuden OP työpaikkana?

Hannakaisa toivoo, että tulevaisuuden OP on se menestyvä, aidosti ketterä organisaatio, jota on nyt lähdetty rakentamaan. Tavoitteena hän pitää sellaista ihmisten näköistä työpaikkaa ja -ympäristöä, jossa ihmiset ja tiimit pystyvät suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla. ”Firmana menestymme parhaimmin silloin, kun ihmiset ovat parhaimmillaan”, toteaa Hannakaisa.

Kuuntele Hannakaisan ja Tonin keskustelu kokonaisuudessaan Spotifysta >>

Jakson sisältö

  • OP Ryhmän toimintamallin muutosmatka
  • Oman osaamisen kehittäminen ja oppiminen OP:laisten arjessa
  • Tulevaisuuden osaajien työmahdollisuudet
  • Muutosmatkan muutokset johtamistyössä
  • OP tulevaisuuden työpaikkana

Jakson kesto: 27:22 min