OP Ryhmä on teknologiajätti, joka rakentaa moderneilla metodeilla parempaa huomista 

OP Ryhmän talouden IT-kehittämisestä vastaavan johtaja Alexander Sundströmin mukaan tulevaisuuden kilpailukykyistä finanssiteknologiaa rakentavat ne, joilla on uskallusta ja osaamista haastaa ja hakea uusia suuntia.   

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssialan toimija ja lisäksi maamme isoimpia teknologiayrityksiä. Yhtiön Kehittäminen ja teknologiat -organisaatiossa tuetaan yrityksen tavoitetta olla uudistaja ja edelläkävijä paitsi finanssialalla myös tietotekniikan eri osa-alueilla. Tulevaisuuden pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluiden perustuessa vahvasti teknologiaan ovat OP:n kehittäjät ja muut ICT-ammattilaiset avainroolissa yrityksen menestyksen edistäjinä.     
  
  Fokus datassa, analytiikassa ja koneoppimisessa     

OP on heti valtion jälkeen Suomen suurin tietopääoman omistaja. Tietopääoman hallinta ja kehittäminen on yritykselle kuin yritykselle menestyksen kriteeri ja OP:lla fokus on nyt ja vastaisuudessa erityisesti datassa ja sen jatkojalostamisessa arvoksi asti. Tulevaisuuden tuotekehityksessä tekoälyllä ja data-analytiikalla on suuri painoarvo ja tätä painottaa myös Alexander.  

”Dataa jäsentämällä voimme rakentaa parempaa asiakasymmärrystä ja kehittää aina toimivampia ratkaisuja operatiivisen toimintamme tehostamiseksi ja asiakaskokemuksen sujuvoittamiseksi. Saadaksemme hallinnoimastamme datasta mahdollisimman suuren hyödyn irti on meidän parannettava kyvykkyyttämme sen julkaisuun, tuotteistamiseen ja hallintaan. Panostamme vahvasti myös analytiikan kehittämiseen ja koneoppimiseen.”  

Analytiikan ja koneoppimisen merkitys korostuu niin ikään ailahtelevassa maailmantilanteessa, jossa sodat ja pandemiat muistuttavat tietoturvan ja huoltovarmuuden tärkeydestä. Asianmukainen ennakointi ja reaktiokyky kyberuhkien varalta on OP:lla arkipäivää jo tänään, ja niiden merkitys tulee tulevina vuosina kasvamaan entisestään.      

Datatulvan ja kyberuhkien lisäksi finanssiteknologiaa sävyttää alati kasvava sääntely, joka helposti mielletään kehityksen kompastuskiveksi. Alexander pyrkii kuitenkin keskittymään positiiviseen ja kertoo näkevänsä tiukassa regulaatiossa hyvääkin.     

“Ne keinot, joilla pyrimme vastaamaan sääntelyn asettamiin haasteisiin, ovat pitkälti samoja keinoja, joilla luomme mahdollisuuksia tietopääoman valjastamiseen ja sitä kautta uusien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämiseen.”        

    
Monien mahdollisuuksien softatalossa kaikilla on vaikutusvaltaa    

OP:n 13 000 työntekijästä noin 4500 henkilöä työskentelee kehittämisen ja teknologian parissa muun muassa kyberturvallisuuden, datanhallinnan ja ohjelmistokehityksen tehtävissä. Henkilöstön viihtyvyyteen ja sitoutumiseen vaikuttavat paitsi merkitykselliset ja haastavat tehtävät myös lukuisat mahdollisuudet yksilöllisten urapolkujen rakentamiseen. Ammatilliseen kehitykseen kannustetaan ja rohkaistaan aktiivisesti läpi koko organisaation, mistä Alexander on itsekin loistava esimerkki: alun perin konsulttina ja HRIS-hankejohtajana taloon tullut ekonomi on lukuisten projektien kautta edennyt nykyiseen asemaansa etenkin uteliaisuudesta ja oppimisen halusta.      

“OP:lla kaikki osaaminen lasketaan hyödyksi – myös se, mitä olet tehnyt 15 vuotta sitten. Aikoja sitten opitut asiat tuntuvat ehkä työnhakijasta mitättömiltä, mutta työnantajan näkökulmasta ne voivat olla juuri se segmentoiva tekijä. Kokemus ei siltikään ole kaikki kaikessa, sillä me arvostamme myös sitä, että tekijällä on kyky ja halu kokeilla ja ottaa vastaan uutta. Solidi ja kilpailukykyinen toiminta rakentuu osaamisella, mutta myös innostuksella ja oikealla asenteella.”    
   
Alexander kuvailee OP:ta hyvän ilmapiirin työpaikaksi, jossa asiantuntijoille ja tiimeille annetaan vapaus ja vastuu päättää työskentelytavoistaan, ilman ylimääräistä byrokratiaa. Vaikkei pitkien perinteiden pankkia ulkoapäin katsottuna matalan hierarkian organisaatioksi mieltäisikään, on se Alexanderin mielestä juuri sitä; hierarkialle ei ole tilaa, saati tarvetta, jos päätöksenteko tapahtuu siellä, missä asiantuntemusta on.    

”Suuri viisaus ei aina välttämättä asu ylimpänä. Meillä kuunnellaan niitä, jotka asioista oikeasti tietävät.”