OP Företagsbanken - Ledande partner för företag och institutioner i Finland

Med långsiktigt samarbete stöder vi våra företagskunders framgång, tillväxt och internationalisering samt främjar en hållbar ekonomi för våra kunder.

Vi erbjuder övergripande tjänster och lösningar i olika skeden för finansiering, skydd, betalningar, hantering av kassaflöden och driftskapital samt riskhantering. Till vårt utbud hör dessutom en omfattande och helhetsbetonad kapitalförvaltning: allt från diskretionär kapitalförvaltning till konsultativa kapitalförvaltningstjänster. Vår hemmamarknad är Finland, Estland, Lettland och Litauen.

OP Företagsbanken sysselsätter nästan 900 experter inom företagsfinansiering, och de handhar cirka 40 % av företagskrediterna i Finland. De förvaltade medlen i OP Företagsbanken uppgår till över 60 miljarder euro.

Karriärmöjligheter i OP Företagsbanken

I OP Företagsbanken får du möjlighet att utvecklas i en unik omgivning där hela affärsrörelsen och utvecklingen i Företagsbanken förenas under samma tak till en sammanhållen helhet som täcker alla produktområden. All utveckling av affärsrörelsen sker i Finland, vilket innebär att produkt- och serviceområdena förenas till en somlös helhet. Du får insyn i hur vi bygger upp en djärvt förnyelseinriktad affärsrörelse och kan ge din insats i utvecklingen av den. Vi uppskattar sakkunskap, och i varje medarbetares roll ingår att granska vår verksamhet kritiskt och identifiera utvecklingsmöjligheter.

Vi kan erbjuda mångsidiga karriärmöjligheter i olika uppgifter inom företagsfinansiering, kapitalförvaltning, betalningstjänster och kapitalmarknaden, samt en multiprofessionell omgivning där fortlöpande inlärning är garanterad. Arbetsuppgifterna består av ett brett spektrum expert- och utvecklingsuppgifter för Företagsbankens produkter och affärsrörelse, säljuppdrag för experter samt av front-, middle- och back office-uppgifter inom företagsfinansiering och Markets. Vår mångskiftande kundkrets består av allt från enpersonsföretag till de största börsbolagen och institutionerna i Finland, så i denna omgivningen har du full koll på utvecklingen på företagsfältet i Finland. Genom framgångsrikt arbete och med en lösningsorienterad inställning kan du påverka din utvecklingsväg hos oss – vi uppmuntrar och stöder dig i din utveckling.

Se jobb i denna kategori