OPs Startbana ger djupdykning i teknologins värld!

I januari anslöt jag mig till OPs program Startbana utan desto större förväntningar, men ivrig över möjligheten att få ta del av storyn hos nya och djärva OP. Startbana är precis rätt ord för min egen resa. Liksom flygplanen samlar fart på startbanan innan planet lyfter har jag i början på min traineeresa tankat information och jobbat mot bred förståelse för att senare använda min egen kunskap.

Under resan har jag fått vara med om mycket. Jag har varit med i projekt där ny systemarkitektur skapades för att förbereda för en omvälvning som kommer disruptionera hela bankbranschen. I min egen enhet har jag verkställt olika effektiviseringsåtgärder, för att nå transparens, smidighet och fokus på kärnarbetsuppgifterna. Arbetsuppgifterna har varierat, vilket gett brett perspektiv på gruppens arbete.

“Liksom flygplanen samlar fart på startbanan före planet lyfter har jag i början av min traineeresa tankat information och jobbat mot bredare förståelse, för att sedan använda min egen kunskap.”

Varför ansöka?

Det har varit väldigt fascinerande att komma in i branschen under en så stor omvälvning. Externa hot och möjligheter skapar unika situationer, där man behöver hitta balans mellan att skapa nytt och svara mot krav. Vi har bra arbetsmotivationen och högt arbetstempo. Trots detta klingar skratten ofta i öppna landskapskontor och människor har lätt att le. I kön framför kaffemaskinen pratar man om ditt och datt och funderar på skillnaden mellan ljusrostat och mörkrostat kaffe innan man återvänder till datorn för att jobba.

“En riktig djupdykning i teknologins värld som bjudit på utmaningar och sedan belöning.”

Jag lärt mig enormt mycket under resan. En riktig djupdykning i teknologins värld som bjudit på utmaningar och sedan belöning. Nya verktyg och system, en outsinlig termdjungel och allt annat som karaktäriserar ett stort företag har inneburit nya saker att lära sig och förstå, och lärandet fortsätter. Jag har stigit ur konsumentrollen och allt mera gått över på andra sidan och förstår nu att ändringar som kan verka små för användaren kräver massor med bakgrundsarbete. Det har varit en värdefull erfarenhet och därför är jag nu mildare och tålmodigare som konsument. Å andra har jag behållit konsumentens välbekanta perspektiv i allt jag gör, då de bästa teknologiska utföranden inte har ett värde om de inte kan hjälpa kunden. Även hos OP betonas detta tänkesätt i allt man gör.

En självständig grepp om arbetet står i fokus hos OP. Vid sidan av själva substansen i arbetet har jag lärt mig massor om en stor organisations verksamhets- och arbetssätt, om dess speciella karaktärsdrag och utöver allt detta har jag lärt mig massor om mig själv. Övergången från en liten expertorganisation till massiva OP-Gruppen har medfört utmaningar från ett som annat håll men varje situation har lärt mig ett eller annat och numera ingår det i min vardag att förhålla sig till föränderliga situationer och reagera på dem. Många kanske tänker att människan bara blir en del av maskineriet i ett stort företag men jag har lärt mig att min egen attityd och förhållningssätt bär långt och var och en kan påverka hur meningsfullt arbetet blir.

Programmet Startbana ger fina möjligheter och fastän programmet tar slut fortsätter resan, antagligen med lite turbulens och sedan som motvikt nästan vindstilla och soligt flygväder. Jag rekommenderar programmet Startbana för den som vill utmana sig själv och hela tiden lära sig mera i ett av Finlands intressantaste och framstegsvänligaste företag.

Eerika

Trainee, Digital Bankverksamhet