Oma Kiitorata-jaksoni starttasi maaliskuussa lennokkaasti, kun pääsin heti ensimmäisistä viikoista lähtien mukaan OP:n tietosuojan osaamiskeskuksen päivittäiseen työntekoon sekä tutustumaan siihen, kuinka monipuolinen OP Ryhmä on. Työtehtäväni koostuivat käytännössä samoista tehtävistä kuin muidenkin OP:n tietosuojan osaamiskeskuksen jäsenien; osallistuin uusien ja olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja ohjaamaan tätä tekemistä tietosuojakysymyksien osalta. Olin myös mukana ohjelmistorobotiikan tietosuoja-asioissa sekä toteuttamassa tietosuojahankkeessa digianalytiikan – ja markkinoinnin selvitystyötä ja ePrivacy -asetukseen valmistautumista. Tässä yhteydessä sain kattavan kuvan OP:n verkkosivuista ja mobiilipalveluista sekä niiden kehitystyöstä.

Omasta mielestäni mielenkiintoisin sekä mieleenpainuvin hetki trainee-jaksoni aikana oli tietosuoja-asetuksen soveltamista edeltänyt ja seurannut viikko. Koen olleeni etuoikeutettu, koska pääsin kokemaan – niin hyvässä kuin pahassa - useamman vuoden kestäneen valmistautumisen viimeiset hetket sekä valmistautumisen johdosta syntyneet hedelmät.

Yleisesti ottaen omaa matriisiorganisaatiotani – tietosuojan osaamiskeskusta, voin kuvailla rehellisesti kolmella sanalla - omistautunut, itseohjautuva sekä muut työtoverit huomioiva. Nämä seikat ovat minusta myös sellaisia, jotka esiintyvät laaja-alaisesti koko OP:ssa. Kaikki tapaamani ihmiset ovat hyvin omistautuneita työlleen, toimivat hyvin itsenäisesti ja ovat aina valmiita auttamaan työtoveria.

Kokonaisuutena pidän omaa Kiitorata-kokemustani erittäin positiivisena. Sain tutustua uusin ihmisiin ja pääsin hyvin pitkälle mukaan normaaliin tietosuojatekemiseen OP:lla. Erityisesti pidin siitä, kuinka minua on kohdeltu tasavertaisesti muiden pidempään OPlla tietosuojan parissa työskennelleiden henkilöiden kanssa – pääsin mukaan myös vaativampien tietosuoja-asioiden hoitamiseen. Opin trainee-jakson aikana myös valtavasti uusia asioita finanssialasta, siihen liittyvästä sääntelystä ja niiden vaikutuksista tietosuojaan. 

Heikki, Tietosuoja-trainee