OP työnantajana

Haluamme olla johtava ja vetovoimaisin finanssialan toimija Suomessa, jonka yrityskulttuurin ytimessä ovat arvot – ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. Nämä arvot ovat mahdollistaneet osuustoiminnallisen menestyksemme läpi vuosikymmenten, ja samoissa arvoissa piilee myös tulevaisuuden kulttuurimme vahvin kulmakivi.

Samalla pidämme muutosta perin pohjin myönteisenä, vääjäämättömänä ja innostavana. Sitä ei tule pelkästään sietää, vaan se tulee ottaa kaiken tekemisemme ytimeen. Tästä kumpuaa kulttuurimme toinen, yhtä vahva, kulmakivi: rohkeus.

Uudistuminen vaatii rohkeutta niin esimiehiltä kuin työntekijöiltä elää arvojensa mukaisesti tänään ja huomenna.

Lue lisää työkulttuuristamme

Johtamista vailla vertaa

OP haluaa tarjota asiakkailleen parasta asiakaskokemusta. Tärkein onnistumisen avain tällä matkalla on työntekijäkokemus – toisin sanoen se millä fiiliksellä OPlaiset työskentelevät, kohtaavat asiakkaita ja rakentavat tulevaisuuden OPta. Tässä kaikessa keskeisessä asemassa on johtaminen ja juuri tämän takia olemme sitoutuneet rakentamaan kunnianhimoisesti OPlaisesta johtamisesta referenssiä yli toimialarajojen! Erinomaisella johtamisella mahdollistamme työntekijäkokemuksen sekä sen, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä riippumatta siitä missä hetkessä ja kanavassa he kohtaavat OPn.

Meillä esimiehen tehtävä ei ole jakaa ohjeita tai määräyksiä vaan luomme kulttuuria, jossa yksilöt ja tiimit rakentavat tulevaisuuden OPta itseohjautuvasti yhteisen vision pohjalta. OPlainen johtamiskulttuuri perustuukin arvoihin, täydelliseen avoimuuteen ja ketteryyteen, mikä mahdollistaa jokaisen OPlaisen parhaan mahdollisen osaamisen hyödyntämisen. OPlaisen esimiehen tunnistaa siitä, että hän haluaa kuulla, mikä on juuri sinun mielestäsi paras tapa viedä asioita eteenpäin ja mahdollistaa sinun onnistumisen.

Tutustu OPn strategiaan ja arvoihin tarkemmin

OPn tarjoamat henkilökuntaedut