Traineeperioden gav en massa ny kunskap, erfarenhet och arbetslivsfärdigheter!

Hos OP värdesätts varje människa, såväl kund som medarbetare. Utgångsläget för min traineeperiod var därför bra, då det var lätt att integreras i arbetskollektivet. Under traineeperioden lärde jag mig mycket, och jag fick introduktion, men bäst lär man sig genom att göra. Utmaningar har jag stött på, men lyckligtvis har jag alltid fått hjälp av mina kollegor.

Jag har jobbat i en expertenhet under min traineeperiod. I organisationer av detta slag har var och en sitt ansvarsområde, som experten känner bäst. Kommunikation mellan experter behövs verkligen, det har jag själv märkt i mitt arbete.

“Det bästa under min traineeperiod har varit då jag märkt att jag verkligen förstått något, eller då mitt arbete ingått i ett färdigt projekt.”

Huvudsakligen har jag svarat för månatliga rapporter, men jag har även haft många icke-regelbundna uppgifter, som att ta fram nya rapporter. Då kunskapen förbättrades, ökade även mängden självständigt arbete och å andra sidan har jag fått ansvar för nya uppgifter. Det har varit roligt att se att man får ansvar bara man vill ta ansvar.

Varför ansöka?

Det bästa under min traineeperiod har varit då jag verkligen förstått något, eller då mitt arbete ingått i ett färdigt projekt. Sådana betydelsefulla stunder har jag upplevt flera gånger. Viktigaste lärdomen från min traineeperiod har varit att man kan lära sig allt, bara man vill.

I framtiden kommer att jag att använda det jag lärt mig. Fastän vikten ofta ligger på konkreta göromål upplever jag att de största lärdomarna kommit via arbetslivsfärdigheter. Särskilt saker som ansluter till kommunikation betyder väldigt mycket, och jag vill utveckla dessa saker även i framtida jobbutmaningar.

Oskar

Riskanalytiker-trainee