Trainee-erfarenheten hos OP ökade intresset för karriär med försäkringar

Traineeperioden på 6 månader har kommit in på slutrakan då en dryg månad återstår, men redan nu kan jag konstatera att jag är nöjd. Som trainee inom privatkundsförsäkringar har jag fått jobba med försäkringschefer som ansvarar för villkor och priser på försäkringar som erbjuds till konsumenter. Arbetsuppgifterna har varierat, och det har varit intressant; under våren och sommaren har jag jobbat med såväl hälso-, bil-, egendoms- som reseförsäkringar.

Varför ansöka?

Traineeperioden har gett bra erfarenhet som stöder mina ekonomistudier, då kollegorna har flera års rutin inom branschen, och de har kunnat svara på nästan allt. Ändå har arbetskollektivet uppmuntrat till att ifrågasätta befintliga arbetssätt och modigt framföra väl underbyggda åsikter om olika ärenden. Arbetsuppgifterna har gett god inblick i försäkrings- och finansverksamhetens brytning, som kommer leda till att befintlig praxis och försäkringsformer troligtvis förnyas.

“Jag litar på att karriären inom försäkringsbranschen fortsätter efter examen, med intressanta uppgifter.”

Den erfarenhet som gjorde mest intryck under halvåret var arbetsuppgifterna då en ny försäkring lanserades, då försäkringen som skulle erbjudas granskades såväl ur perspektivet kundens helhetsskydd som perspektivet ersättningsverksamhet och system och priser - utan att glömma OPs ägarkunder. Eftersom flera aspekter ska beaktas när det gäller försäkringar, har jag fått bekanta mig med många professionella och fantastiska kolleger, såsom experter på försäljning, ersättningstjänsten och digitala tjänster, försäkringsmatematiker och jurister.

Då min nuvarande anställning upphör hos OP återvänder jag för denna höst till mina studier för att skriva pro gradu-avhandlingen. De två senaste somrarna hos OP har gett god inblick i försäkringsbranschens arbetsuppgifter. Utgående från mina erfarenheter litar jag på att karriären fortsätter inom försäkringsbranschen efter examen, med intressanta arbetsuppgifter.

Volmari

Trainee, Försäkringar för privatkunder